СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ (ЄСПЛ) ПРАВА ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

Автор(и)

  • Владислава Середа Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15963

Ключові слова:

ЄСПЛ, іноземець, особа без громадянства, екстрадиція, затримання, право голосу

Анотація

Мета: провести всебічний аналіз сучасного стану та практики розгляду справ щодо прав іноземних громадян та осіб без громадянства Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ). Методи дослідження: синтез, аналіз, формально-правовий, порівняльно-правовий. Результати: основні типи порушень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та протоколів до неї щодо надання прав іноземцям та особам без громадянства ідентичні, основні підстави для екстрадиції та критерії порушення права на свободу та безпеки визначені. Обговорення: висвітлюються ключові справи, порушені проти іноземців та осіб без громадянства, розглядаються міжнародно-правові акти, що визначають права іноземців на місцевому рівні, детально аналізуються рішення ЄСПЛ щодо іноземців та визначаються критерії прийнятності кожен з основних випадків.

Масові міграції до країн Європейського Союзу, соціально-економічні, гуманітарні проблеми та війна на сході України є причинами виїзду громадян України за кордон щодня. Неминуче, щоб підписання Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншого боку, згадана вище угода полегшила процедуру виїзду та в’їзду до ЄС, штовхаючи останні до політики зрівняння конституційно-правового статусу громадян держав-членів з іноземцями. Забезпечення прав іноземців залишається актуальною проблемою сучасної глобалізації. Європейський суд з прав людини відіграє важливу роль у забезпеченні прав іноземців, оскільки зростає кількість справ, порушених іноземцями та особами без громадянства проти країн-учасниць Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Основними категоріями випадків порушення прав іноземців або осіб без громадянства є екстрадиція, заборона катувань, право на свободу та особисту недоторканість. Судова практика Європейського суду з прав людини у таких категоріях справ, що стосуються іноземних громадян, включає багато справ, стороною яких є Україна.

Напрям подальших досліджень полягає у визначенні шляхів вдосконалення існуючих механізмів забезпечення прав іноземців та осіб без громадянства в Україні відповідно до європейських та міжнародних стандартів.

Біографія автора

Владислава Середа, Національний авіаційний університет

аспірантка

Посилання

Levenets A.V. Municipal and legal status of foreigners in Ukraine: author’s ref. dis. ... cand. jurid. Science. Kharkiv, 2017. P. 22.

Voting rights at the local level for the integration of migrants and IDPs. Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe. 2019. URL: https://rm.coe.int/-ukr-democraticelections-booklet-a6-64-pages-pdf/1680939c47

Convention concerning the Participation of Foreigners in Public Life at the Local Level of 5 February 1992 URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/ 994_318#Text.

European Charter of Local Self-Government of 15 October 1985. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/994_036#Text

Panasyuk S.A. Protection of municipal rights of citizens in the European Court of Human Rights: realities and prospects. Bulletin of the Central Election Commission. 2016. № 1. Pp. 67–71.

Radzivill O., Pyvovar Y., Sopilko I., Pyvovar I. Coordination of Fragmentation within the International Air Law. International Journal of Engineering & Technology (UAE). 2018. № 7(3.30). P. 280-283.

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 4 November 1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 995_004#Text

Kabulov v. Ukraine № 41015/04 of 19 November 2009. European Court of Human Rights. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/ 974_ 881#Text.

The case of “K.A.B. v. Sweden” № 886/11 of 5 September 2013. European Court of Human Rights. URL: https://www.refworld.org.ru/ docid/ 52fe198f4.

The case of Svitlorusov v. Ukraine № 2929/05 of 12 March 2009. European Court of Human Rights. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/974_484#Text

Тokarieva K.S. Theoretical and Methodological Fundamentals of Administrative and Legal Regulation of Mediation. Annals of the Romanian Society for Cell Biology. 2021. № 25(3). P. 4977-4986.

First Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of March 20, 1952. URL: https:// zakon. rada.gov.ua/laws/show/994_535#Text

Case of «Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium» № 9267/81. 2 March 1987. European Court of Human Rights. Office for Democratic Institutions and Human Rights. URL: https://www.legislationline.org/documents/id/7925

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

Середа V. (2021). СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ (ЄСПЛ) ПРАВА ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 3(60), 122–126. https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15963

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО