ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ДЕМІЛІТАРИЗАЦІЇ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ, ЯК ЗАСІБ ОБОРОННОЇ РЕФОРМИ ТА ЕЛЕМЕНТ РЕФОРМУВАННЯ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • Маркіян Садовський Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15962

Ключові слова:

правові механізми, демілітаризація, Міністерство оборони України, Збройні Сили України, оборонна реформа, сектор безпеки

Анотація

Мета: розгляд та окреслення правових питань демілітаризації Міністерства оборони України, як засобу оборонної реформи та, загалом, як елементу реформування сектору безпеки. Методи дослідження: використані спеціально-юридичний і загальнонауковий методи пізнання, що дозволяє вирішити наукове завдання стосовно піднятого питання про демілітаризацію Міністерства оборони України, як засобу оборонної реформи та елементу реформування сектору безпеки, в цілому. Результати: досліджено проблемні питання демілітаризації Міністерства оборони, визначено необхідність, а також напрямки реформування сектору безпеки. Обговорення: в сучасних викликах поняття демілітаризації Міністерства оборони України повинно розумітися не як скорочення чисельності Збройних Сил України або зменшення парку військової техніки, а як спосіб підвищення економічної ефективності діяльності структурних елементів Міністерства оборони України через оборонну реформу та реформування цілого сектору безпеки, в цілому.

Біографія автора

Маркіян Садовський, Національний авіаційний університет

аспірант

Посилання

Конституція України від 28 чер. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon. rada.gov.ua/ laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2% D1% 80#Text.

Про оборону України: Закон України від 6 груд. 1991 р. № 1932-XII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text.

Богуцький П.П. Військове право України: джерела, структура та розвиток: монографія. Одеса: Фенікс, 2008. 188 с.

Security Sector Governance: Applying the principles of good governance to the security sector. SSR Backgrounder Series. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF). 2015. URL: https://www.dcaf.ch/ sites/default/files/publications/documents/DCAF_BG_1_Security_Sector_Governance_EN.pdf.

Security Sector Governance and Reform: Guidelines for OSCE Staff. Vienna: Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). 2016. URL: https://www.osce.org/secretariat/ 231176.

Пашинський В.Й. Функції та завдання складових сил оборони в системі забезпечення оборони держави. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Київ: НАУ, 2018. № 3(48). С. 83-89. DOI: https://doi.org/10.18372/2307-9061.48.13185.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року «Про Стратегію воєнної безпеки України»: Указ Президента України від 25 бер. 2021 р. № 121/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/121/2021#n15.

References

Konstytucija Ukrai’ny vid 28 cher. 1996 r. № 254k/96-VR. URL: https://zakon. rada.gov.ua/ laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1% 80#Text.

Pro oboronu Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 6 grud. 1991 r. № 1932-XII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text.

Boguc’kyj P.P. Vijs’kove pravo Ukrai’ny: dzherela, struktura ta rozvytok: monografija. Odesa: Feniks, 2008. 188 s.

Security Sector Governance: Applying the principles of good governance to the security sector. SSR Backgrounder Series. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF). 2015. URL: https://www.dcaf.ch/ sites/default/files/publications/documents/DCAF_BG_1_Security_Sector_Governance_EN.pdf.

Security Sector Governance and Reform: Guidelines for OSCE Staff. Vienna: Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). 2016. URL: https://www.osce.org/secretariat/231176.

Pashyns’kyj V.J. Funkcii’ ta zavdannja skladovyh syl oborony v systemi zabezpechennja oborony derzhavy. Naukovi praci Nacional’nogo aviacijnogo universytetu. Serija: Jurydychnyj visnyk «Povitrjane i kosmichne pravo». Kyi’v: NAU, 2018. № 3(48). S. 83-89. DOI: https://doi.org/ 10.18372/2307-9061.48.13185.

Pro rishennja Rady nacional’noi’ bezpeky i oborony Ukrai’ny vid 25 bereznja 2021 roku «Pro Strategiju vojennoi’ bezpeky Ukrai’ny»: Ukaz Prezydenta Ukrai’ny vid 25 ber. 2021 r. № 121/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 121/ 2021#n15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

Садовський, М. (2021). ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ДЕМІЛІТАРИЗАЦІЇ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ, ЯК ЗАСІБ ОБОРОННОЇ РЕФОРМИ ТА ЕЛЕМЕНТ РЕФОРМУВАННЯ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 3(60), 117–121. https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15962

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО