КІБЕРБЕЗПЕКА ТА ЗАГРОЗИ АВІАЦІЙНІЙ СФЕРІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15950

Ключові слова:

кібербезпека, цивільна авіація, інформаційна безпека, кіберпростір, кіберзлочини, кібератака

Анотація

Мета: дослідити особливості та сучасний стан кібернетичної безпеки в авіаційній сфері та правові можливості її захисту. Методи дослідження: застосовувалися загальновизнані методи наукового пізнання, а саме: аналітичний, порівняльно-правовий, системно-структурний та інші. Результати: досліджено поняття, суть, характеристики і особливості кібербезпеки в авіаційній сфері, вказано на проблеми захисту об’єктів критичної інфраструктури, авіаперевізників та пасажирів та надано пропозиції щодо подолання таких проблем. Обговорення: дискусія у дослідженні присвячена пошуку шляхів вирішення проблеми забезпечення надійного рівня кібербезпеки в авіаційних комп’ютерних системах і мережах та необхідності гармонізації вітчизняного законодавства з даного питання із міжнародними стандартами.

Біографія автора

Валерія Філінович, Національний авіаційний університет

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу

Посилання

Tunggal A.T. Why is Cybersecurity Important? Abi Tyas Tunggal. UpGuard. 2021. URL: https://www.upguard.com/blog/cybersecurity-important.

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05 жовт. 2017 р. № 2163-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 45. Ст. 403.

Kagalwalla N. and Churi P.P. Cybersecurity in aviation: an intrinsic review. 2019. 5th International conference on computing, communication, control and automation (ICCUBEA). Pp. 1-6. DOI: 10.1109/ICCUBEA47591.2019. 9128483.

Cyber-security challenges in aviation industry: a review of current and future trends / E. Ukwandu, M.B. Amine, H. Hindy etc. Cornell University, 2021. № 1. P. 1–25.

Похиленко І.С. Поняття авіаційної діяльності. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Київ: НАУ, 2019. № 3(52). С. 15-19. DOI: https://doi.org/ 10.18372/2307-9061.52.13928

Поліщук І.В. Особливості правового регулювання інформаційної безпеки в цивільній авіації України. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Київ: НАУ, 2020. № 2(55). С. 27-32. DOI: https://doi. org/10.18372/2307-9061.55.14771

Зуйкова А. Десять самых громких кибератак XXI века. РБК. 2021. URL: https://trends.rbc.ru/trends/industry/600702d49a79473ad25c5b3e.

Filinovych V. Cybersecurity gaps as a problem of modern aviation: legal aspect. Международная научно-техническая конференция «АВИА», North America, apr. 2021. URL: http://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA2021/ paper/ view/ 7995/6631. Date accessed: 10 Aug. 2021.

Резолюции Ассамблеи ИКАО. 40-я сессия. Монреаль: Международная организация гражданской авиации, 2019. 174 с. URL: https://www.icao.int/Meetings/a40/Documents/ Resolutions/a40_res_prov_ru.pdf

ICAO Global aviation security plan (GASeP). ICAO. 2017. URL: https://www. icao.int/Security/Pages/Global-Aviation-Security-Plan.aspx.

References

Tunggal A.T. Why is Cybersecurity Im-portant? Abi Tyas Tunggal. UpGuard. 2021. URL: https://www.upguard.com/blog/ cybersecurity-important.

Pro osnovni zasady zabezpechennja kiberbezpeky Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 05 zhovt. 2017 r. № 2163-VIII. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2017. № 45. St. 403.

Kagalwalla N. and Churi P.P. Cybersecurity in aviation: an intrinsic review. 2019. 5th International conference on computing, communication, control and automation (ICCUBEA). Pp. 1-6. DOI: 10.1109/ICCUBEA47591.2019. 9128483.

Cyber-security challenges in aviation industry: a review of current and future trends / E. Ukwandu, M.B. Amine, H. Hindy etc. Cornell University, 2021. № 1. P. 1–25.

Pohylenko I.S. Ponjattja aviacijnoi’ di-jal’nosti. Naukovi praci Nacional’nogo aviacijnogo universytetu. Serija: Jurydychnyj visnyk «Povitrjane i kosmichne pravo». Kyi’v: NAU, 2019. № 3(52). S. 15-19. DOI: https://doi.org/10.18372/2307-9061.52. 13928

Polishhuk I.V. Osoblyvosti pravovogo reguljuvannja informacijnoi’ bezpeky v cyvil’nij aviacii’ Ukrai’ny. Naukovi praci Nacional’nogo aviacijnogo universytetu. Serija: Jurydychnyj visnyk «Povitrjane i kosmichne pravo». Kyi’v: NAU, 2020. № 2(55). S. 27-32. DOI: https://doi.org/10.18372/2307-9061. 55.14771

Zujkova A. Desjat’ samyh gromkih kiberatak XXI veka. RBK. 2021. URL: https://trends.rbc.ru/ trends/industry/600702d49a79473ad25c5b3e.

Filinovych V. Cybersecurity gaps as a problem of modern aviation: legal aspect. Международная научно-техническая конференция «АВИА», North America, apr. 2021. URL: http://conference. nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA2021/ paper/ view/ 7995/6631. Date accessed: 10 Aug. 2021.

Rezoljucii Assamblei IKAO. 40-ja sessija. Monreal’: Mezhdunarodnaja organizacija gra-zhdanskoj aviacii, 2019. 174 s. URL: https://www.icao.int/ Meetings/ a40/Documents/ Resolutions/a40_res_prov_ru.pdf

ICAO Global aviation security plan (GASeP). ICAO. 2017. URL: https://www.icao.int/ Security/Pages/Global-Aviation-Security-Plan.aspx.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

Філінович, В. (2021). КІБЕРБЕЗПЕКА ТА ЗАГРОЗИ АВІАЦІЙНІЙ СФЕРІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 3(60), 38–44. https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15950

Номер

Розділ

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО