ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ СУБОРБІТАЛЬНОГО ТА КОСМІЧНОГО ПРОСТОРІВ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ (ГРУЗІЯ – УКРАЇНА)

Автор(и)

  • Вікторія Череватюк Національний авіаційний університет https://orcid.org/0000-0002-4077-206X
  • Гіві Лобжанідзе Тбіліський Навчальний університет імені Гурама Таварткіладзе

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15947

Ключові слова:

суборбітальний простір, суборбітальний політ, правовий режим повітряно-космічної міжнародної навігації, космічний туризм

Анотація

Мета дослідження: розкриття основних проблем, пов’язаних із правовим регулюванням суборбітального простору. При цьому приділяється увага проблемі організації суборбітального польоту і правового режиму повітряно-космічної міжнародної навігації. Методи: для досягнення визначеної мети були використані загальні та спеціальні наукові (спеціальні) методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, конкретизація, узагальнення та ін. Результати: важливим залишається закріплення міжнародно-правової договірної норми щодо делімітації повітряного, космічного та суборбітального просторів, що сприятиме, зокрема, прогресивному розвитку міжнародного космічного права, а також забезпеченню належного міжнародного космічного правопорядку. Обговорення: сьогодні загострюється питання щодо врегулювання нормами міжнародного права положень, якими б було легалізовано наявність та відмежування категорії космічних туристів від космонавтів, необхідне визначення їх як космічних туристів, варто регламентувати особливості їх правового статусу та визначити загальні ознаки правового режиму їх діяльності.

Жодна міжнародна угода остаточно не визначила лінію розмежування між повітряним, космічним та суборбітальними просторами. З початку досліджень космічного простору держави та ООН не змогли домовитися про межу між повітряним простором і космічним простором. Протягом декількох десятиліть Комітет ООН з мирного використання космічного простору намагається продовжити переговори щодо розмежування повітряного простору та космічного простору. Тому все частіше лобіюється питання щодо розмежування пристроїв для різного виду польотів (космічного, суборбітального та повітряного).

Щодо України, то за останні роки тут теж поступово удосконалюється космічне законодавство. Так Закон «Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання космічної діяльності» № 143-ІХ, був ухвалений парламентом 2 жовтня 2019 року.

Прийняття даного закону – це значний крок уперед для того, щоб привести наше космічне законодавство у відповідність із вимогами часу. Якщо ж Україна хоче розвивати приватний космічний туризм, нам варто створити єдиний орган з цього питання (наприклад, Управління космічної приватної діяльності) та прийняти законодавство щодо приватного космічного руху, видобутку корисних копалин на Місяці та інших об’єктах та затвердити принципи космічної кібербезпеки.

Сьогодні першочергово варто розробити універсальний міжнародно-правовий документ під егідою ООН чи іншої міжнародної організації, який вичерпно регулював би питання, що стосуються суборбітальних польотів. Таким чином, вже зараз варто почати розробку міжнародно-правового регулювання суборбітальних польотів, оскільки науково-технічний прогрес не стоїть на місці і вже частота суборбітальних літальних апаратів починає зростати. Це безпосередньо вплине на процес регулювання аерокосмічної навігації і безпеку суверенітетів держав.

Біографії авторів

Вікторія Череватюк, Національний авіаційний університет

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права

Гіві Лобжанідзе, Тбіліський Навчальний університет імені Гурама Таварткіладзе

доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету

Посилання

Aleksidze L. Contemporary International Law. Tbilisi, 2015. 364 p.

Commercial Space Launch Act of 1984, Pub. L. No. 98-575, 49 U.S.C. § 70102(20). 2009.

Травников А.И. Международное аэронавигационное право: учеб. пособие. Москва: РУДН, 2013. 201 с.

Баталов А.А. Проблема современного международного регулирования воздушных сообщений. Москва, 2004. 179 с.

Tynkin G.I. The problem of Sovereignite and Organisation of Europe security. Rervede droit International. 1974. № 1. P. 3.

Жуков Г.П., Солнцев А.М. Европейский юридический журнал. 2010. № 11. С. 92-93.

Рабочий документ 175 сессии Совета ИКАО, Концепция суборбитальных полётов, 30 мая 2005 г., R05/05-2085.

Haanappel P.P. The Aerospace Plan: Analogies with Other Modes of Transportation. Proceedings of the Thirty-second Colloium on the Law of Outer Space, Torremolions – Malaga, Spain, 1989, P. 341.

The Need for an Integrated Regulatory Regine for Aviation and Spase/ Jakhu, Ram S, Sgobba, Tommaso, Dempsey, Paul Stephen, (Sds), 2012, XXIV.

Avalani I. Georgian Aviation, Past-Present – Future. Tbilisi, 2001. 12 p.

Zbigniew Brzezinski. The Grand Chess-board. 1997, P. 137.

Международно-правовые вопросы освоения космоса. Москва, 2012. С. 140.

Зуева В., Череватюк В. Проблемы правового регулирования авиации общего назначения в Украине и США, проблемы и перспективы развития. Жизнь и закон. 2017. № 2(38). С. 12.

U.S.А Commercial Space Launch Amendments Act (CSLAA). URL: https:// www.faa.gov/about/office_org/headquarters.

Jeff Bezos and his crew made a successful suborbital flight. URL: https://zaxid.net/news/.

Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання космічної діяльності: Закон України від 02 жовт. 2019 р. № 43-IX. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 46. Ст. 300. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-20#Text

References

Aleksidze L. Contemporary International Law. Tbilisi, 2015. 364 p.

Commercial Space Launch Act of 1984, Pub. L. No. 98-575, 49 U.S.C. § 70102(20). 2009.

Travnikov A.I. Mezhdunarodnoe ajeronavigacionnoe pravo: ucheb. posobie. Moskva: RUDN, 2013. 201 s.

Batalov A.A. Problema sovremennogo mezhdunarodnogo regulirovanija vozdushnyh soobshhenij. Moskva, 2004. 179 s.

Tynkin G.I. The problem of Sovereignite and Organisation of Europe security. Rervede droit International. 1974. № 1. P. 3.

Zhukov G.P., Solncev A.M. Evropejskij juridicheskij zhurnal. 2010. № 11. S. 92-93.

Rabochij dokument 175 sessii Soveta IKAO, Koncepcija suborbital’nyh poljotov, 30 maja 2005 g., R05/05-2085.

Haanappel P.P. The Aerospace Plan: Analogies with Other Modes of Transportation. Proceedings of the Thirty-second Colloium on the Law of Outer Space, Torremolions – Malaga, Spain, 1989, P. 341.

The Need for an Integrated Regulatory Regine for Aviation and Spase/ Jakhu, Ram S, Sgobba, Tommaso, Dempsey, Paul Stephen, (Sds), 2012, XXIV.

Avalani I. Georgian Aviation, Past-Present – Future. Tbilisi, 2001. 12 p.

Zbigniew Brzezinski. The Grand Chessboard. 1997, P. 137.

Mezhdunarodno-pravovye voprosy osvoenija kosmosa. Moskva, 2012. S. 140.

Zueva V., Cherevatjuk V. Problemy pravovogo regulirovanija aviacii obshhego naznachenija v Ukraine i SShA, problemy i perspektivy razvitija. Zhizn’ i zakon. 2017. № 2(38). S. 12.

U.S.А Commercial Space Launch Amendments Act (CSLAA). URL: https://www. faa.gov/about/office_org/headquarters.

Jeff Bezos and his crew made a successful suborbital flight. URL: https://zaxid.net/news/.

Pro vnesennja zmin do dejakyh zakoniv Ukrai’ny shhodo derzhavnogo reguljuvannja kosmichnoi’ dijal’nosti: Zakon Ukrai’ny vid 02 zhovt. 2019 r. № 43-IX. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2019. № 46. St. 300. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/143-20#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

Череватюк V., & Лобжанідзе G. (2021). ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ СУБОРБІТАЛЬНОГО ТА КОСМІЧНОГО ПРОСТОРІВ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ (ГРУЗІЯ – УКРАЇНА). Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 3(60), 9–16. https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15947

Номер

Розділ

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО