МЕТОД ДИНАМІЧНОГО КОДУВАННЯ ПОТОКУ ВІДЕОСЕГМЕНТІВ ШЛЯХОМ УТОЧНЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В НЕРІВНОВАГОВОМУ ДІАГОНАЛЬНО-ПОЗИЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Автор(и)

  • Сергій Шульгін Харківський національний університет радіоелектроніки

DOI:

https://doi.org/10.18372/2310-5461.55.16906

Ключові слова:

динамічний потік відеосегментів, багато основне нерівновагове позиційне число, супровод системи основ, кодування на основі усунення між сегментної структурної надмірності, Shulgin S

Анотація

В статті наводиться обґрунтування того, що існує потреба у : створені комплексу технологіч[1]них рішень відносно досягнення необхідних властивостей інформації в умовах наявності множини зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів та вразливостей; подальшому вдосконалені та розвитку технологій обробки динамічного відеоінформаційного контенту. В цьому напрямку базове технологічне рішення стосується диференційної обробки локалізованої послідовності відеокадрів в залежності від встановлення їх впливу на якість відеоінформаційного контенту та оперативність його доведення. В теж час показано те, що відеопотік в умовах сучасних відеосервісів та вимог профільних користувачів характеризується : змішаною типової структурою з підвищеною швидкіс[1]тю зміни областей неоднорідності; значним збільшенням рівня бітової інтенсивності. Отже стве[1]рджується, що існуючі стандартизовані технології не забезпечують вимог щодо якості надання відеоінформаційного контенту. Виникають дисбаланси :між достовірністю інформації та рівнем її деталізації з одного боку та потребою у подальшому внесені спотворень з іншого боку; між усунен[1]ням надмірності для скорочення бітового об’єму та стійкістю до завад в процесі передачі кодових конструкцій каналами зв’язку. Тому доводиться потреба відносно підвищення бітової швидкості динамічного відеоінформаційного потоку в процесі його доставки з використанням інфокомунікацій[1]них технологій на мобільних платформах. Напрямок вирішення полягає у створені концепції компле[1]ксного усунення різних видів надмірності в між кадровому просторі (надмірність за часом) та усе[1]редині кадру (просторова надмірність). Для цього пропонується враховувати характер структурно- Наукоємні технології № 3(55), 2022 © С. С. Шульгін, 2022 243 семантичного змісту достатньо інформативних сегментів. Отже будується багатоосновне нерів[1]новагове позиційне кодування за технологією супроводу основ в процесі кодування послідовності трансформант. Суть такої технології полягає в поданні елементів подальшого масиву, оброблюва[1]ного сегменту відеозображення, у вигляді багато основного нерівновагового позиційного числа, яке відповідає диференціальному базису основ. З врахуванням чого, основи для відповідних елементів сег[1]менту повністю замінюються основами попереднього масиву. Розроблено кодо-утворюючу систему для створення ефективного синтаксичного представлення сегментів відеозображення з урахуванням їх інформативності на основі використання багато основних нерівновагових позиційних кодових конс[1]трукцій. Базові відмінності полягають в тому, що: ефективне синтаксичне представлення сегментів зображення здійснюється з урахуванням їх інформативності; одночасного використання синтезованих просторових складових і систем багато основних нерівновагових позиційних структур що адаптують[1]ся в залежності від кількості структурно-статистичної інформативності сегментів. Ключові слова: динамічний потік відеосегментів, багато основне нерівновагове позиційне число, супровод системи основ, кодування на основі усунення між сегментної структурної надмірності. Shulgin S.

 

Біографія автора

Сергій Шульгін, Харківський національний університет радіоелектроніки

Кандидат технічних наук. докторант

Посилання

JPEG Privacy & Security Abstract and Executive Summary. 2015. URL: https://jpeg.org/items/20150910_ privacy_security_summary.html.(accessed: 7.06.2021).

Sharma R., Bollavarapu S. Data Security using Compression and Cryptography Techniques. International Journal of Computer Applications. 2015. Vol. 117. № 14. P. 15–18. DOI: 10.5120/ 20621-3342.

Rivest R. L., Shamir A., Adleman L. M. A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems. Communications of the ACM. 1978. Vol. 21. Iss. 2. P. 120–126. DOI: 10.1145/ 359340.359342.

Chen T.-H., Wu Ch.-S. Efficient multi-secret image sharing based on Boolean operation. Signal Processing. 2011. Vol. 91, Iss. 1. P. 90–97. DOI: 10.1016/j.sigpro.2010.06.012.

Barannik V., Shulgin S., Krasnorutsky A., Slobo dyanyuk O., Gurzhii P., Korolyova N. Methodo logical Fundamentals of Deciphering Coding of Aerophotography Segments on Special Equipment of Unmanned Complex. IEEE Advanced Trends in Information Theory (IEEE ATIT 2020): proceedings IEEE 2nd International Conference. 2020. P. 38–43. DOI: 10.1109/ATIT50783.2020. 9349257.

Barannik V., Sidchenko S., Barannik N., Barannik V. Development of the method for encoding service data in cryptocompression image representation systems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologie. 2017. Vol. 3. № 9 (111). P. 112–124.

Belikova T. Decoding Method of Information Psychological Destructions in the Phonetic Space of Information Resources. Advanced Trends in Information Theory (ATIT): proceedings of the 2nd IEEE International Conference, 2020. P. 87–91. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9349300.

Tsai Ch.-L., Chen Ch.-J., Hsu W.-L. Multi morphological image data hiding based on the application of Rubik's cubic algorithm. Carnahan Conference on Security Technology (ICCST): proceedings of the IEEE International Conference. 2012. P. 135–139. DOI: 10.1109/CCST.2012.6393548.

Tatyana Belikova, Albert Lekakh, Oleksii Dovbenko, Oleksandr Dodukh. Method of Increasing the Capacity of Information Threat Detection Filters in Modern Information and Communication Systems. Advanced Information and Communications Technologies (AICT 2019): proceedings of the ІЕЕЕ 3rd International Conference, 2019. P. 426–429. DОІ: 10.1109/ AIACT.2019.8847754.

Wong K. W. Image encryption using chaotic maps. Intelligent Computing Based on Chaos. 2009. Vol. 184. P. 333–354. DOI: 10.1007/978-3- 540-95972-4_16.

Barannik Vladimir, Hahanova Anna, Krivonos Vladimir. Coding tangible component of transforms to provide accessibility and integrity of video data. East-West Design & Test Symposium (EWDTS): proceedings of the International Symposium, 2013. P. 1–5. DOI: 10.1109/EWDTS.2013.6673179.

Шульгін С. С. Метод кодування сегментів відеопотоку з вмістом об’єктів руху. Сучасна спеціальна техніка. 2022. № 1. С. 12–21.

Бараннік В. В., Шаді Отман. метод кодування діагональних нерівномірно позиційних чисел для компресії базових кадрів відеопотоку в інфокомунікаційних системах. Наукоємні технології. – 2014. - № 4 (24). С. 413–418.

Barannik V., Barannik V. Binomial-Polyadic Binary Data Encoding by Quantity of Series of Ones. Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET’2020): proceedings of the 15th IEEE International Conference, 2020. P. 775–780. DOI: 10.1109/TCSET49122.2020.235540.

Kurihara K., Watanabe O., Kiya H. An encryp tion-then-compression system for JPEG XR standard. Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB): proceedings of the IEEE International Symposium, 2016. P. 1–5. DOI: 10.1109/BMSB.2016.7521997.

Zhou J., Liu X., Au O. C., Tang Y. Y. Designing an Efficient Image Encryption-Then-Compression System via Prediction Error Clustering and Random Permutation. IEEE Transactions on Information Forensics and Security. 2014. Vol. 9, No. 1. P. 39–50. DOI: 10.1109/TIFS.2013.2291625.

Information technology – JPEG 2000 image cod ing system: Secure JPEG 2000 [Text]. – Interna tional Standard ISO/IEC 15444-8, ITU-T Rec ommendation T. 807, 2007. 108 p.

Barannik V., Babenko Yu., Kulitsa O., Barannik V., Khimenko V., Matviichuk-Yudina O. Significant Microsegment Transformants Encoding Method to Increase the Availability of Video Information Resource. Advanced Trends in Information The ory (IEEE ATIT 2020): proceedings of IEEE 2nd International Conference, 2020. P. 52–56. DOI: 10.1109/ATIT50783.2020.9349256.

Odarchenko Roman, Gnatyuk Viktor, Gnatyuk Sergiy, Abakumova Anastasiia. Security key indicators assessment for modern cellular networks. System Analysis & Intelligent Computing (SAIC): proceedings of the IEEE First International Conference, 2018. P 1–7. DOI: 10.1109/SAIC. 2018.8516889.

Barannik V., Barannik N., Khimenko V. Method of indirect information hiding in the process of video compression. Radioelectronic and Computer Systems. 2021. №. 4. P. 119–131. DOI: https://doi.org/ 10.32620/reks.2021.4.

##submission.downloads##

Опубліковано

01.11.2022

Номер

Розділ

Електроніка, телекомунікації та радіотехніка