ОБГРУНТУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ АВС та ХYZ-АНАЛІЗУ

Автор(и)

  • Катерина Разумова Національний авіаційний університет
  • Олександр Темченко Державний університет економіки і технологій
  • Наталія Шевчук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»
  • Oлена Максимова Криворізький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2310-5461.51.15999

Ключові слова:

логістичні системи, промислове підприємство, упрпавління, аналіз, витрати, АВС та XYZ-аналіз

Анотація

В процесі управління промисловим підприємством основним об'єктом уваги є процес аналізу та контролю витрат логістичної та основної діяльності в цілому і окремо за видами, цілями та строками виконання. Витрати є грошовим вираженням сум чинників, які потрібні для успішного здійснення підприємством своєї закупівельної, збутової та транспортно-логістичної діяльності на основі ефективної системи управління собівартістю. Використання поєднаного ABC і XYZ - аналізів дозволяє підвищити ефективність системи управління товарними ресурсами, підвищити частку високоприбуткової продукції без порушення принципів асортиментної політики, виявити ключову товарну продукцію та причини, які впливають на її кількість, що зберігається на складі. Доведено, що собівартість виробництва товарної продукції є одним з найбільш важливих в управлінні економічними параметрами господарства, оскільки у цьому показникові знаходять відображення зростання продуктивності праці, економія ресурсів, технічний прогрес, ефективність логістичних систем управління. За результатами використання методики АВС - та XYZ-аналізу виділено найбільш суттєві напрями діяльності металургійного підприємства ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг », що підвищують ефективність організаційних, техніко-технологічних та управлінських рішень завдяки їх цільовій орієнтації, виокремлюють найбільш важливі, доцільні витрати та пріоритетність їх управління за 2020 рік, а також отримано прогнозні показники складових операційних витрат на 2021 та 2022 роки. Доведено, що управління загальними витратами в логістичній системі є провідним параметром оптимізації виробничих, у тому числі транспортних і складських витрат, а також фінансових витрат підприємства. Ретельний контроль на постійній основі над поточними витратами підприємства дозволить за результатами кількох операційних періодів розробити найбільш ефективні логістичні системи та відповідно дієву методику управління витратами для ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на найближчу перспективу

Біографії авторів

Катерина Разумова, Національний авіаційний університет

Доктор економічних наук, професор

Завідувач кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Факультет транспорту, менеджменту і логістики

Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Системний аналіз на транспорті; аналіз діяльності транспортних підприємств

Олександр Темченко, Державний університет економіки і технологій

Доктор технічних наук, професор

Професор кафедри економіки та підприємництва

Навчально-науковий економічний інститут

Державний університет економіки і технологій, м. Кривий Ріг, Україна

Управління виробництвом, конкурентоспроможність та енергоефективність підприємств

Наталія Шевчук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»

Кандидат технічних наук,

Доцент кафедри економіки і підприємництва,

Факультет менеджменту та маркетингу,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна,

Управління підприємством, конкурентоспроможність та енергоефективність підприємств

Oлена Максимова, Криворізький національний університет

Кандидат економічних наук, доцент

Доцент кафедри автомобільного транспорту

Факультет механічної інженерії та транспорту

Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг, Україна

Економіка автотранспортного підприємства, логістика, маркетингова діяльність автотранспортного підприємства

Посилання

Сток Д.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. Москва, 2005. № 4. 828 с.

Окландер М.А. Логістика: [підручник]. К. : Центр учбової літератури, 2008. 346 с.

Курганов В.М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров: монография. М.: Книжный мир, 2016. 385 с.

Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії: підручник. Л.: Вид-во НУ «Львів. політехніка»; «Інтелект-Захід», 2006. 456 с.

Крикавський Є.В. Логістичне управління: [підручник]. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. 684 с.

Паласюк Б. Логістичне управління підприємством: сутність і основні принципи. Галицький економічний вісник. 2012. № 3(36). С. 166-170.

Пономаренко В.С., Таньков К.М., Лепейко Т.І. Логістичний менеджмент: [підручник]. X.: Вд «Інжек», 2010. 440 с.

Терентьев П.А. Классификации и модели логистики возвратных потоков. Логистика сегодня. 2010. №4(40). С. 242-251.

Тридід О.М., Таньков К.М. Логістичний менеджмент : [Навчальний посібник]. X.: Вд «Інжек», 2005. 224 с.

Величко О.П. Логістична оптимізація каналів розподілу продукції підприємства. Економічний простір. 2010. № 35. С. 246–254.

Величко О.П. Збутова логістична система як категорія та об’єкт управління. Логістика. 2011. № 21.

Величко О.П. Стороння логістика та логістичний аутсорсинг. Галицький економічний вісник. 2012. № 1(34). С. 148–154.

Забуранна Л.В. Логістичне управління підприємством: сутність та передумови розвитку. Сталий розвиток економіки. 2010. № 7. С. 120–123.

Щербаков В.В. Логістика та управління ланцюгами постачання. Проблеми логістики. 2015. T. 1, вип. 4. С. 12-18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-28

Номер

Розділ

Транспорт, транспортні технології