ПИТАННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ІНФРАСТРУКТУРИ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ

Автор(и)

  • Марія Багрій Національний авіаційний університет
  • Олена Коновалова Національний авіаційний університет
  • Наталія Чайка Національний авіаційний університет
  • Катерина Разумова Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2310-5461.51.15997

Ключові слова:

інфраструктура, система, повітряний транспорт, наземний транспорт, водний транспорт, залізничний транспорт, пасажирські перевезення, вантажні, транзитні шляхи

Анотація

В представленій статті авторами проаналізовано сучасні актуальні питання інфраструктури транспортної системи України, як складової світової транспортної системи. Керуючись представленими результатами статистичних даних Державної служби статистики України, досліджено стан пасажироперевезень та вантажоперевезень з врахуванням карантинних заходів та обмежень за період січень-травень 2020 року та період січень-травень 2021 року. Проведений аналіз статистичних даних показує, що обсяги перевезень в 2021 році зростають: пасажирообіг за видами транспорту на 8,2 %; вантажообіг за видами транспорту на 1,5 %.

Проаналізовано пріоритетні інфраструктурні проекти для реалізації «Національної транспортної стратегії на період до 2030 року». Аналіз положень «Національної транспортної стратегії на період до 2030 року» показує, що інфраструктурні об’єкти транспортної системи України має низький рівень розвитку транспортно-логістичних технологій та об’єктів мультимодальних перевезень, що знижує її конкурентоспроможність та обмежує вихід української продукції на світовий транспортний ринок. В результаті аналізу «Національної транспортної стратегії на період до 2030 року» визначено основні напрямки розвитку інфраструктури транспортної системи України. Обґрунтовано впровадження сучасних та новітніх технологій та технічних засобів, що забезпечують організацію та інформаційний супровід як пасажирських так і вантажних перевезень. Як пріоритетним завданням, можна відмітити, доцільність створення єдиної мережі інформаційного супроводу та взаємодії всіх видів транспортної системи України. Слід зауважити, що реалізація ключових питань Національної транспортної стратегії спрямована на підвищення рівня безпеки, якості та доступності транспортних послуг

Біографії авторів

Марія Багрій, Національний авіаційний університет

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Факультет транспорту, менеджменту і логістики

Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Інфраструктура транспортних систем, бортовий супровід повітряних суден

Олена Коновалова, Національний авіаційний університет

Кандидат технічних наук, доцент

Доцент кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Факультет транспорту, менеджменту і логістики

Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Сталий розвиток повітряного транспорту, вплив авіації на довкілля, транспортна інфраструктура, мультимодальний транспорт, зелений транспорт

Наталія Чайка, Національний авіаційний університет

Кандидат історичних наук, доцент

Доцент кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Факультет транспорту, менеджменту і логістики

Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Транспортна інфраструктура, мультимодальний транспорт, історія транспортних процесів, історія техніки

Катерина Разумова, Національний авіаційний університет

Доктор економічних наук, професор

Завідувач кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Факультет транспорту, менеджменту і логістики

Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Системний аналіз на транспорті; аналіз діяльності транспортних підприємств

Посилання

Яцківський Л.Ю., Зеркалов Д.В. Загальний курс транспорту. Книга 2. Навчальний посібник. К.: Арістей. 2007. 504 с.

Кириченко Г.І., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А., Петриковець О.В., Павлюк Є.І. Сучасні тенденції розвитку мультимодальної системи перевезення вантажів. Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. Т. 30 (69) Ч. 2. №3, 2019. С. 148–153.

Піюренко І.О., Гаркуша О.М., Кухарчик О.Г. Сучасні аспекти формування систем мультимодальних перевезень на регіональному рівні. Ukrainian Journal of Applied Economics. Vol. 3. № 4, 2018. С. 131–144.

Соколова О. Є. Концептуальні засади формування мультимодальної системи перевезення вантажів. Наукоємні технології. № 1, 2014. С. 114–118.

Полякова О.М., Шраменко О.В. Cучасні тенденції розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в Україні і світі. Проблеми транспортного комплексу України. 2017. № 58. С. 126–134.

Наказ Міністерства транспорту України «Про затвердження Методичних рекомендацій з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті» від 05.02. 2001 № 65 (Чинний)

http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 05.07.2021).

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430-р «Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року». https://zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 07.07.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-28

Номер

Розділ

Транспорт, транспортні технології