INFLUENCE OF ALLOYING THE METAL MATRIX ON THE ANTI-FRICTION PROPERTIES OF EUTECTIC COATINGS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18372/0370-2197.1(98).17360

Keywords:

gas turbine unit, sleeve bearing, bearing shell, babbit, antifriction eutectic alloy, alloying

Abstract

An analysis of the existing anti-friction materials used in the friction units of the gas pumping unit as bearing liners was carried out. Taking into account the shortcomings, a new material is proposed in the work, which will be cheaper and have better operational properties. It was considered the characteristics of effect of alloying of metallic die on the processes of generation of tribotechnical characteristics of alloys and coatings on the basis of iron with refractory carbides and borides. It was resulted the technology of alloying of die of eutectic alloys as VTN by the components of bronze Sn-Zn-Pb 5-5-5. It was designed a wearproof antifriction eutectic alloy on the basis of iron for the welding of surfaces of  bearing shells, presented it’s tribotechnical characteristics and estimated the perspective of using the alloy for shells of sleeve bearings of gas turbine units in place of babbits.

Author Biographies

 Myroslav Kindrachuk, National Aviation University

 Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Applied Mechanics and Materials Engineering, National Aviation University, 1 Lubomyra Huzar Ave., Kyiv, Ukraine, 03058

 Volodymyr Kharchenko, National Aviation University

 head of laboratory of the Department of Applied Mechanics and Materials Engineering, National Aviation University, 1 Lubomyra Huzar Ave., Kyiv, Ukraine

 Ihor Humeniuk, National Aviation University

doctoral student, , National Aviation University

 Dar`ia Leusenko, National Aviation University

PhD student, Department of Applied Mechanics and Materials Engineering, National Aviation University.

References

Kindrachuk M.V. Formuvannia znosostiikykh evtektychnykh pokryttiv kontsentrovanymy dzherelamy enerhii / M.V. Kindrachuk, O.I. Dudka, V.S. Chernenko. – K.: ISDOU, 1997. – 121s.

Shuryn A.K. Deiaki zahalni zakonomirnosti potriinykh diahram stanu metaliv z borom / A.K. Shuryn, V.E. Panarin //Metalofizyka. – K.: Nauk. dumka, 1976. – № 66. – S.85-92.

Kostornov A.H. Vplyv skladu poroshkovoho pidshypnykovoho splavu na osnovi midi na yoho sluzhbovi kharakterystyky / A.H. Kostornov, O.I. Fushych // Poroshkova metalurhiia. – №3,4. 2005. – S.120-126.

Pokhmurskii V.I. Povishenie dolgovechnosti detalei mashin s pomoshchyu diffuzionnikh pokritii / V.I. Pokhmurskii, V.V. Dalisov, V.M. Golubets. – K.: Nauk. dumka, 1980. –188s.

Loskutov V.F. Uprochnenie detalei mashin boromedneniem / V.F. Loskutov, O.V. Semenchenko, Ye.M. Grinenko // Zashchitnie pokritiya na metallakh. – K. : Nauk. dumka, 1991. – Vip. 25. – S. 80– 82.

Shurin A.K. Iznosostoikie naplavki evtekticheskimi splavami na osnove zheleza /A.K. Shurin, V.E. Panarin, M.V. Kindrachuk // Zashchitnie pokritiya na metallakh. – K.: Nauk. dumka, 1991. – Vip. 17. – S. 40–43.

Tikhonovich V.I. Issledovanie stroeniya i iznosostoikosti splavov na osnove stali Kh18N9T s diboridom titana / V.I. Tikhonovich, V.A. Loktionov, V.E. Panarin i dr. // Problemi treniya i iznashivaniya. – K: Tekhnіka. – 1974. - №5. – S. 82-85.

Havryliuk V.P. Trybolohiia lytykh splaviv / V.P. Havryliuk, Ye.A. Markovskyi, V.I. Tykhonovych. – K.: 2007. – 428 s.

Kindrachuk M. V. Pidvyshchennia znosostiikosti plazmovykh evtektychnykh pokryttiv termotsykliuvanniam lazerom/ V. V. Kharchenko, O. V. Tisov, I.A. Humeniuk,

N. M. Stebeletska, A. O. Yurchuk, L. A. Hlovyn // Problemy tertia ta znoshuvannia.- 2020.- №4. S. 78 – 85.

Kindrachuk M.V. Analitychni zalezhnosti efektyvnoi mezhi tekuchosti kompozytsiinykh pokryttiv, navantazhenykh sylamy tertia / M.V. Kindrachuk, M.S. Yakhia, O.V. Tisov // Problemy tertia ta znoshuvannia: nauk. – tekhn. zb. – K.: NAU, 2007. – Vyp. 47 – S.19-26.

Kindrachuk M. V. Zovnishnosylovyi vplyv na zakonomirnosti prypratsiuvannia antyfryktsiinykh system /V.V. Kharchenko I. A. Humeniuk, N.O. Naumenko, M. A. Hlovyn, I. V. Kostetskyi // Problemy tertia ta znoshuvannia.- 2021.- №4 (93). S. 70 – 76.

Published

2023-03-01

Issue

Section

Проблеми тертя та зношування