REGULARITI OF THE INFLUENCE OF THERMODYNAMIC STATE ON THE TRIBOTECHNICAL PROPERTIES OF EUTECTIC COATINGS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18372/0370-2197.1(98).17358

Keywords:

eutectic coatings, annealing, resistance

Abstract

The influence of the thermodynamic state on the form processes of tribotechnical properties eutectic coatings on the iron base containing refractory carbides and borides are considered.  Coverage was received KIB and gas-thermal methods, which ensured a high rate of heating eutectic coatings, a short time for the creation of the melt and the subsequent rapid cooling on a relatively cold substrate until the appearance of non-equilibrium states, which are manifested in the form of a change in the mechanism of eutectic crystallization. It was established that in the studied eutectic coatings, non-equilibrium phases are formed at the same time as equilibrium phases. It is shown that the ratio between these phases, as well as the structure and, therefore, the tribotechnical and corrosion properties of the obtained eutectic coatings can be controlled by annealing. High-temperature diffusion annealing leads to a change in the phase composition of coatings and their structure, and also changes the chemical activity of the structural components of eutectic coatings with the formation of oxide films. In the friction pair, they play the role of a solid lubricant, which can effectively reduce the wear of not only the coating, but also the friction pair as a whole, which allows to expand the range of tribotechnical tasks related to reducing the total wear of the friction pair in conditions of extreme friction.

 

Author Biographies

 Myroslav Kindrachuk, National Aviation University

Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Applied Mechanics and Materials Engineering, National Aviation University, 1 Lubomyra Huzar Ave., Kyiv, Ukraine, 03058

 Nataliia Stebeletska, “Berezhany Agrotechnical Institute”

candidate of  Technical Sciences, Associate Professor of  the Department of Applied Mechanics and Technical Servise SS NULES of Ukraine  “Berezhany Agrotechnical Institute”, St. Akademichna, 20, Berezhany, Ukraine, 47501

Mykhailo Hlovyn, National Aviation University

 PhD student of the Department of Applied Mechanics and Materials Engineering, National Aviation University, 1 Lubomyra Huzar Ave., Kyiv, Ukraine

 Ivan Kostetskyi, National Aviation University

PhD student of the Department of Applied Mecha-nics and Materials Engineering, National Aviation University, 1 Lubomyra Huzar Ave., Kyiv, Ukraine

References

M. A. Filippov, V. S. Litvinov, Yu. R. Nemirovskiy (1988) Stali s metastabilnym austenitom. M.: Metallurgiya, 256.

L.S. Malynov, Y.E. Malysheva (2001) Poluchenie v strukture stalei y chuhunov metastabilnogo austenita s tselyu povysheniya abrazivnoj i udarno-abrazivnoj iznosostoykosti. Visnyk PDTU: zb. 208 nauk. prats. – Mariupol: PDTU, 11, 96-100. Ser.: Tekhnichni nauky.

A. G. Grigoryants, A. N. Safonov (2021) Osnovy lazernogo termouprochneniya splavov. Direct - Media, 158.

M. Kindrachuk, M. Pashechko, W. Panarin, K. Lenik, M. Barszcz, O. Tisov, A. Kornienko (2017) Theoretical fundamentals of deposition and technologies of wear resistant eutectic coatings. Lublin: Politechnika Lubelska, 112.

A. P. Cheylyah (2003) Ekonomno legirovannyie metastabilnyie splavy i uprochnyayuschie tehnologii. Harkov.- Natsionalnyi nauchnyi tsentr Harkovskii fiziko-tehnicheskii institut, 212.

M.V. Kindrachuk, V.V. Kharchenko, O.V. Tisov, I.A. Humeniuk, N. M. Stebeletska, A.O. Yurchuk, A.L. Hlovyn (2021) Pidvyshennia znosostijkosti plazmovykh pokryttiv termotsykljuvanniam lazerom, Problemy tertia ta znoshuvannia, 1 (90), 4-18.

Yu. N. Taran-Zhovnyr (1998) Stroeniie evtektik i sozdaniie novykh splavov evtekticheskogo tipa. Suchasne materialoznavstvo XXI storichchia. K.: Naukova dumka, 176 – 197.

Ye. I. Marukovich.,M.I. Karpenko (2005) Iznosostoikiye splavy. M.: Mashynostroenie, 428.

L.Yu. Ionova (2017) Oblasti formuvannia povnistiu ta obmezheno metastabilnykh ta podvijnykh evtektik, shcho nevidobrazhuiutsia u metastabilnykh diahramakh. Metaloznavstvo ta obrobka metaliv, 2, 33 – 37.

M.M. Yamshynskyi, G.Ye.Fedorov ,K.S. Radchenko(2015) Prohnozuvannia lyvarnykh i mekhanichnykh vlastyvostei zharostiikykh stalei . Metall i litye Ukrainy, 10 (269) 16-22.

M.S. Kovalchenko,P.Y. Loboda (2008) Bor, karbyd bora, borydы y materyalы na ykh osnove. Neorhan. materyalovedenye. Materyaly i tekhnolohyy. K. T. 2, kn. 1.

A. K. Shurin, V. E. Panarin, M. V. Kindrachuk (1981) Iznosostoykost nerzhaveyuschih evtektichnih splavov s fazami vnedreniya. Problemy treniia i iznashivaniia, 19, 17-28.

M.V. Kindrachuk, O.V. Tisov, N.M. Stebeletska (2014) Rozrobka gradijentnykh pokryttiv dlia nakladok galmivnykh prystrojiv. Tekhnolohichnyi audit ta rezervy vyrobnytstva. Harkiv, 3/2 (17), 7-16.

A. G. Kostornov, O. I. Fushich (2005) Vplyv skladu poroshkovoho pidshipnikovoho splavu na osnovi midi ta yogo sluzhbovi harakterystyky. Poroshkovaia metallurgiia, 3,4, 120–126.

Published

2023-03-01

Issue

Section

Проблеми тертя та зношування