TRIBOLOGICAL BEHAVIOR OF POLYMERIC MATERIALS FOR HYBRID MET-ALLOPOLYMER UNITS OF DRY SLIDING FRICTION. PART. 4. POLYTHETRA-FLUOROTHYLENE (FLUOROPLASTS)

Authors

  • Мирон Чернець Національний авіаційний університет
  • Анатолій Корнієнко Національний авіаційний університет
  •  Павло Руденко Сумський державний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/0370-2197.2(95).16554

Keywords:

method of determination of experimental indicators of wear resistance, dry sliding friction, metal-polymer friction pair, PTFE composites: PTFE 15C 5MoS2, PTFE 10CF 15TiC, PTFE 15CF, PTFE 15GF, PTFE 10C 10C, indicators and characteristics of wear resistance, sliding friction coefficient

Abstract

In accordance with the method of model triboexperimental studies of materials during sliding friction according to the scheme of end friction, the wear resistance of composites based on polytetrafluoroethylene PTFE-4: PTFE + 15C + 5MoS2, PTFE + 10CF + 15TiC, PTFE + 15CF, PTFE + 15CF was investigated. They are widely used in metal-polymer (MP) plain bearings operating in conditions of dry sliding friction. Their wear resistance indicators are established, based on which their wear resistance characteristics are determined, as used in computational research methods of these hybrid tribomechanical systems. Quantitative regularities of tribological behavior of the specified composites of polytetrafluoroethylene in tribocouples with steel 45 are established. The results of loading influence on change of sliding friction coefficients are resulted.

Author Biographies

Мирон Чернець, Національний авіаційний університет

докт. техн. наук, професор, Національний авіаційний університет, Київ, Україна

Анатолій Корнієнко, Національний авіаційний університет

 канд. техн. наук, доцент, Національний авіаційний університет, Київ, Україна

 Павло Руденко, Сумський державний університет

Сумський державний університет, асистент, Суми, Україна

 

 

 

References

International Standard ISO 7148-2. Plain bearings – testing of the tribological behaviour of bearings materials. Part 2. Testing of polymer – based bearing materials. 10.01.2012.

Zsidai L, De Baets P, Samyn P, Kalacska G, Van Peteghem AP, Van Parrys F. The tribological behaviour of engineering plastics during siliding friction investigated with small scale specimens. Wear 2002; 253:673–88.

Seabra CL, Babtista MA. Tribological behaviour of food grade polymers against stainless steel in dry sliding and with sugar. Wear. 2002;253:394–402.

H. Unal , A. Mimaroglu , U. Kadýoglu , H. Ekiz. Sliding friction and wear behaviour of polytetrafluoroethylene and its composites under dry conditions. Materials and De-sign, 2004, 25 (3), 239-245..

H. Unal, U.Sen, A Mimaroglu, 2006, An approach to friction and wear properties of polytetraflouroethylene composite‖, Materials and Design 27 (2006) 694–699.

Bin-Bin Jia, Tong-Sheng Li, Xu-Jun Liu, Pei-Hong Cong; Tribological behaviors of several polymer–polymer sliding combinations under dry friction and oil-lubricated condi-tions; Wear 262 (2007) 1353–1359

B. S. Ünlü, E. Atik, and S. Köksal, Tribological properties of polymer-based journal bearings, Mater. Design., vol. 30, no. 7, pp. 2618–2622, 2009.

Influence of mechanical activation polytetrafluoroethylene matrix of tribotechnical composites at its structural and phase transformations and properties / O. A. Budnik, A. F. Budnik, P.V. Rudenko, V. A. Sviderskiy, K. V. Berladir // Functional Materials. – 2015. – 22, No.4. – P. 499–506.

Budnik O. A., Sviderskiy V. A., Budnik A. F., Berladir K. V., Rudenko P. V. Kompozitnyy material dlya uzlov treniya khimicheskogo i neftegazovogo oborudo-vaniya // Khimicheskoye i neftegazovoye mashinostroyeniye. – 2016. – № 1. – S. 40–43.

Berladir K. V. Antifriktsionnyye politetraftoretilenovyye kompozity novogo pokoleniya / K. V. Berladir, P. V. Rudenko, K. A. Dyadyura, M. S. Ustimenko // Materialy konferentsiya «Kompozity i stekloplastiki – vektor razvitiya», 25-26 maya 2016 g. – Za-porozh'ye, 2016. – S. 19–20.

Chernets M.V. K voprosu ob otsenke dolgovechnosti tsilindricheskikh tribosistem skol'zheniya s granitsami, blizkimi k krugovym. Treniye i iznos, 1996, 17 (3), 340-344.

Chernets' M., Pashechko M., Nevchas A. Metodi prognozuvannya ta pídvishchennya zno-sostíykostí tribotekhníchnikh sistem kovzannya. V 3-kh tomakh. T.1. Doslídzhennya ta rozrakhu-nok tribosistem kovzannya, metodi pídvishchennya dovgovíchností í znosostíykostí. - Drogobich: KOLO, 2001.– 492 s.

Chernets' M.V. Tribokontaktní zadachí dlya tsilíndrichnikh z’êdnan' z tekhnologíchnoyu nekruglístyu. – Lyublín: Vid. Lyublíns'koí̈ polítekhníki, 2013. – 274 s.

Chernets M., Chernets Ju. Generalized method for calculating the durability of sliding bearings with technological out-of-roundness of details // Proc. ІMechE. Part J: Journal of Engineering Tribology . -2015. – Vol. 229, №2. – pp. 216 – 226.

Chernets M.V. Prognozirovaniye dolgovechnosti podshipnikov skol'zheniya po ku-mulyativnoy modeli iznashivaniya s uchetom ogranki konturov ikh detaley // Treniye i iznos – 2015. -№2.– S.213 – 221.

Chernets M., Chernets J., Kindrachuk M., Kornienko A.Methodology of calculation of metal-polymer sliding bearings for contact strength, durability and wear // Tribology in Industry. – 2020, Vol. 42, Nо. 4. - pages 572-581.

Chernets M.V., Korniyenko A.A., Pashechko M.I., Chernets YU.M., Dukhota A.I. K voprosu rascheta kontaktnykh davleniy v metallopolimernykh podshipnikakh skol'zheniya pri iznashivanii // Treniye i iznos. - 2021. — T. 42, № 5. — S. 552—561.

Chernets M., Pashechko M., Kornienko A., Buketov A. Study of the Influence of Temperature on Contact Pressures and Resource of Metal-Polymer Plain Bearings with Filled Polyamide PA6 Bushing. Lubricants, 2022, Vol. 10 (1), p.16.

Chernetsʹ M.V., Korniyenko A.O. Trybolohichna povedinka polimernykh materialiv dlya hibry-dnykh metalopolimernykh vuzliv sukhoho tertya kovzannya. Chast. 1. Poliamidy. Problemy ter-tya i znoshuvannya. 2022, №1. – S. 17-26.

Published

2022-06-09

Issue

Section

Проблеми тертя та зношування