TECHNOLOGY OF CLEANING THE INNER SURFACE OF TANKS FROM DEPOSITS OF HIGH-VISCOSITY DEPOSITS

Authors

  • Сергій Пузік Національний авіаційний університет
  •  Сергій Карпенко Національний авіаційний університет
  • Максим Ковган  Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/0370-2197.4(93).16281

Keywords:

tank, fuel, highly viscous contaminants, stripping, ice granules, technical and economic analysis

Abstract

The advantages of cleaning the inner surface of the tanks from contamination by ice granules of different diameters in comparison with other methods have been clarified. The technology of cleaning of an internal surface of tanks from pollution by means of the device of cleaning of an internal surface of a reservoir developed in NAU is offered. The technological scheme and the principle of its work are given.

Author Biographies

Сергій Пузік, Національний авіаційний університет

 канд. техн.наук, професор НАУ, завідувач навчально-науковою лабораторією технологічні процеси у авіапаливозабезпеченні Національного авіаційного університету

 Сергій Карпенко, Національний авіаційний університет

 старший науковий співробітник наукової групи кафедри цивільної та промислової безпеки, Національного авіаційного університетy

Максим Ковган , Національний авіаційний університет

 провідний фахівець навчально-наукової лабораторії технологічні процеси у авіапаливозабезпеченні Національного авіаційного університету

References

Інструкція з забезпечення заправлення повітряних суден паливно-мастильними матеріалами і технічними рідинами в підприємствах цивільного авіаційного транспорту України.-К.: Друк НВФ «Cлавутич- Дельфін», 2006. –140 с.

Л.І. Чеботарьов. Техніка експлуатації засобів паливозабезпечення аеропортів: [підруч.]/ Л.І. Чеботарьов, С.О. Пузік, П.С. Борсук – К.: Вид-во Нац. Авіац. Ун-ту. НАУ, 2018. – 216 с.

Запорожець О.І, Савченко В.І., Карпенко С.В. Обґрунтування нової технології очищення осьових компресорів газотурбінних установок. Вісник НАУ. 2010. № 2. С. 10-14.

http://www kaercher.com. /ua-uk/

Патент на корисну модель. Запорожець О.І., Карпенко С.В., Пузік С.О. Патент України u2017 10314, МПК F25C1/10, Пристрій для отримання водяних гранул льоду різного діаметру, охолоджених до температури рідкого азоту. Заявл. 26.10.2017. №131499 від 25.01.2019 р.

Патент на корисну модель. Запорожець О.І., Карпенко С.В., Пузік С.О. Патент України u2021 02241, МПК В08В9/08. Пристрій очищення внутрішньої поверхні резервуара стенда для дослідження силових очисників авіаційного палива. Заявл. 12.04.2021. №148371 від 28.07.2021 р.

Published

2021-12-18

Issue

Section

Проблеми тертя та зношування