ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПОВНОРОЗМІРНОГО СТЕНДУ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЧИСНИКІВ ПАЛИВ ШЛЯХОМ ЙОГО МОДЕРНІЗАЦІЇ

Authors

  • Олександр Іванович Запорожець
  • Сергій Володимировіч Карпенко
  • Сергій Олексійович Пузік
  • Артур Борисович Вапнічний

DOI:

https://doi.org/10.18372/0370-2197.4(89).15011

Keywords:

екологічна безпека, повнорозмірний стенд, модернізація, небезпечні викиди, відходи, забруднення довкілля

Abstract

Оцінено стан екологічної безпеки повнорозмірного стенду для дослідження очисників палив. Запропоновані шляхи модернізації стенду, які дозволяють зменшити негативний вплив на довкілля. Дихальний клапан підібрано за максимальним тиском, який може витримати каркас резервуару. Визначено значення приземної концентрації при викиді газоповітряної суміші через дихальний клапан на певну відстань, і проведено порівняння з гранично допустимою концентрацією небезпечних викидів. Розраховано кількість відходів, що утворилися під час зачищення резервуара стенду. Розглянуто метрологічне забезпечення, засоби пожежогасіння, вплив шумового, вібраційного, світлового і радіаційного забруднення довкілля навчально-наукової лабораторії.

Author Biographies

Олександр Іванович Запорожець

д-р техн. наук, професор,провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету, zap@nau.edu.ua.

Сергій Володимировіч Карпенко

науковий співробітник Національного авіаційного університету

Сергій Олексійович Пузік

канд. техн. наук, професор Національного авіаційного університету

Артур Борисович Вапнічний

студент Національного авіаційного університету,

References

Патент України 100753 Повнорозмірний стенд для дослідження засобів очи-щення авіаційних палив/ Пузік С.О., Пузік О.С., Вареник А.В., Чернов А.П.;

Пузік С.О. Технологічні процеси з ПММ: підручник/Пузік С.О., Баканов Є.О., Терьохін В.І., Опанасенко В.Ф.. – К.: НАУ, 2003-256 с;

Air pollutant emissions from the development production and processing of marcellins shall natural gas Roy A.A., Adams P.J., Robinson A.L.. – Journal of the Air 2014;

Запорожець О.І. Інвентаризація викидів забруднювальних речовин із резервуарів складів пально-мастильних матеріалів/Запорожець О.І., Пузік С.О., Карпенко С.В., Синило К.В,, Вареник А.В.// Проблеми тертя та зношування. – 2017-№4(77). –С. 100-106;

Пузік С.О., Манзій В.С.. Методичні аспекти проблеми очищення авіаційного палива силовими очисниками: монографія. – К.: НАУ, 2019. – 45 с;

Чеботарьов Л.І.. Технічна експлуатація засобів паливозабезпечення аеропортів: підручник/Чеботарьов Л.І., Пузік С.О.. – К.: НАУ, 2018 – 264 с;

Проблеми забруднення атмосферного повітря при експлуатації аеропортів циві-льної авіації/Запорожець О.І., Синило К, Ульянова К, Крупко А., Порошенев В., за ре-дакцією., К. Синило. – К.: НЕЦУ, 2018. – 20 с;

Російсько-український словник спеціальних термінів авіаційних пально-мастильних матеріалів, навчальний підручник: НАУ, 2003, - 76 с.

Issue

Section

Проблеми тертя та зношування