ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ, СТРУКТУРИ ТА ЗНОСОСТІЙКОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ З РІЗНИМ РОЗМІРОМ НАПОВНЮВАЧА

Authors

  • Мирослав Васильович Кіндрачук
  • Анатолій Олександрович Корнієнко
  • Світлана Володимирівна Федорчук
  • Наталка Олександрівна Рибасова
  • Андрій Леонідович Гловин

DOI:

https://doi.org/10.18372/0370-2197.4(89).15009

Keywords:

композиційні покриття, багатошарові композиції, напруження, тертя, знос

Abstract

Проведено дослідження напружено-деформованого стану композиційних покриттів з різним розміром наповнювача навантажених силами тертя. Показано, що розподіл напружень та їх розмір маж значний вплив на їх зносостійкість. Установлено оптимальний відносно зносостійкості об’ємний вміст зміцнювальної фази, який становить 25...40 %, що зумовлено співвідношеннями фізико-механічних властивостей наповнювача і матриці. Також проведені дослідження композиційних покриттів, що містять декілька шарів з різним вмістом та розміром  наповнювача Установлено, що створення багатошарових композицій має позитивний вплив на зносостійкість таких покриттів.

Author Biographies

Мирослав Васильович Кіндрачук

член-кореспондент НАН України, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри машинознавства, стандартизації та сертифікації Національного авіаційного університету

Анатолій Олександрович Корнієнко

канд. техн. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри машинознавства стандартизації та сертифікації Національного авіаційного університету.

Світлана Володимирівна Федорчук

старший викладач кафедри машинознавства, стандартизації та сертифікації, Національний авіаційний університет.

Наталка Олександрівна Рибасова

асистент кафедри прикладної інформатики Національного авіаційного університету.

Андрій Леонідович Гловин

старший викладач кафедри загальної інженерної підготовки, ВП НУБІПУ «Бережанський агротехнічний інститут»

References

J. Paulo Davim. Wear of Composite Materials. – Berlin: De Gruyter. – 2018. – 140 p.

Kolesnichenko L. F. Primenenie kompozicionnyh materialov v podvizhnyh so-chlenenijah // Poroshkovaja metallurgija. – 1973. – № 9. – S. 27 – 33.

Korniienko A. O., Fedorchuk C. V., Kindrachuk M. V. Trybotekhnichni doslidzhennia pry pidvyshchenykh temperaturakh kompozytsiinykh pokryttiv z evtektychnym napovniuvachem. Problemy tertia ta znoshuvannia. – 2017. – №2 (75). – S. 66-71.

Klimanov L. F. Razrabotka i issledovanie svojstv kompozicionnyh materialov dlja opor skol'zhenija sharoshechnyh dolot: – Dis. … kand. tehn. nauk: 05.02.04. – K., 1980. – 199 s.

Kindrachuk M. V., Luchka M. V. Iznosostojkost' kompozicionnyh jelektricheskih pokrytij na osnove diborida titana v zavisimosti ot temperatury // Issledovanija v oblasti novyh materialov. – K.: ONTI IPM AN USSR. – 1977. – №3. – KIIGA – S. 98 – 102.

Vasil'chenko I. P., Tihonovich V. I., Koval'skij A. V. K issledovaniju koncen-tracii naprjazhenij na sheroho- vatyh poverhnostjah poljarizacionno-opticheskim meto-dom // Dokl. AN USSR. Ser. A. – 1977. – S. 896 – 899.

Kindrachuk M. V., Dushek Ja. V., Luchka M. V. Lokal'nyj harakter naprjazhenno-deformirovannogo sostojanija kompozicionnogo materialov, nagruzhennogo silami tre-nija // Poroshkovaja metallurgija. – 1994. – № 9/10. – S. 56 – 61.

Jevoljucija struktury i svojstv jevtekticheskih pokrytij pri trenii / M. V. Kin-drachuk, Ju. Ja. Dushek, M. V. Luchka, V. N. Gladchenko // Poroshkovaja metallurgija. – 1995. – №5/6. – S. 104 – 110.

Rol' stroenija i svojstv perehodnoj zony “matrica-napolnitel'” v naprjazhen-nom sostojanii kompozicionnyh materialov tribotehnicheskogo naznachenija / M. V. Luch-ka, Ju. Ja. Dushek, M. V. Kindrachuk, A. A. Us'kova // Poroshkovaja metallurgija. – 1998. – S. 86 – 93.

Luchka M. V. Pokryttia hradiientnoho typu poverkhni trybokontaktu kovzanniam. – K.: IPM NAN Ukrainy 1998. – 53 s. (Preprynt № 98 –8)

Koval's'kij A. V., Tihonovich V. I. Modelirovanie naprjazhennogo sostojanija kompozicionnogo materiala, nagruzhennogo silami trenija // Problemy trenija i izna-shivanija. – 1985. – № 127. – S. 85 – 87.

Luchka M. V., Kindrachuk M. V., Mel'nik P. I. Iznosostojkie diffuzionno-legirovannye kompozicionnye pokrytija. – K.: Tehnіka, 1993. – 143 s.

Jakovlev A. P. Dissipativnye svojstva neodnorodnyh materialov i sistem. – K.: Nauk. dumka, 1985. – 248 s.

Issue

Section

Проблеми тертя та зношування