БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ГРАДІЄНТНОГО ЗНОСОСТІЙКОГО ПОКРИТТЯ

Authors

  • Мирослав Васильович Кіндрачук
  • Ігор Анатолійович Гуменюк
  • Аліна Олександрівна Юрчук
  • Наталія Миронівна Стебелецька
  • Володимир Володимирович Харченко
  • Михайло Андрійович Гловин
  • Іван Володимирович Костецький

DOI:

https://doi.org/10.18372/0370-2197.4(89).15008

Keywords:

градієнтне покриття, математична модель, багатокритеріальна оптимізація, інтенсивність зношування, коефіцієнт тертя

Abstract

Застосовуючи енергетичний підхід до оцінювання зносостійкості поверхневих шарів за умов їх руйнування при терті розроблено технологічний процес формування градієнтного покриття з високою пропрацьованістю і зносостійкістю. Високі триботехнічні властивості покриття досягаються співвідношенням діаметра і вмісту гранул наповнювача у верхньому підшарі, за рахунок чого забезпечується правило додатного градієнта механічних властивостей завдяки меншій твердості і підвищеній пластичності порівняно з нижнім підшаром. Проведений статистичний аналіз і досліджені регресійні моделі залежностей критеріїв оптимізації величини зносу і коефіцієнта тертя від конструктивних, технологічних і експлуатаційних факторів. В якості критеріїв оптимізації обрано інтенсивність зношування та коефіцієнт тертя. Визначено провідні керовані і невзаємозамінні фактори, які найбільшке впливають на процес нанесення покриттів, а саме: діаметр гранул наповнювача, їх об’ємний вміст у покритті, товщина покриття, швидкість ковзання під час тертя та експлуатаційне навантаження в контакті трибоспряження. На основі цих результатів розроблено структуру та технологічний процес формування багатокомпонентного електролітичного покриття з високою припрацьовуваністю з додатнім градієнтом механічних властивостей. Завдяки використанню гранул карбіду вольфраму (твердішого та дисперснішого за карбід кремнію в матеріалі-прототипі) і більш точному розподілу наповнювача в покритті вдалося одночасно підвищити його твердість і пластичність. Виконано триботехнічні дослідження градієнтних покриттів, якими підтверджено їх високі експлуатаційні властивості. На основі триботехнічних випробувань покриттів отримано математичні моделі, що описують залежність величин зношування і коефіцієнта тертя від конструктивних, технологічних та експлуатаційних факторів.

 

Author Biographies

Мирослав Васильович Кіндрачук

член-кореспондент НАН України, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри машинознавства, стандартизації та сертифікації Національного авіаційного університету

Ігор Анатолійович Гуменюк

канд. техн. наук, кафедра машинознавства, стандартизації та сертифікації Національного авіаційного університету

Аліна Олександрівна Юрчук

канд. техн. наук, доцент кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій Національного авіаційного університету.

Наталія Миронівна Стебелецька

канд. техн. наук, доцент кафедри загальноінженерної підготовки ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

Володимир Володимирович Харченко

молодший науковий співробітник, завідувач лабораторії кафедри машинознавства, стандартизації та сертифікації Національного авіаційного університету

Михайло Андрійович Гловин

студент Національного авіаційного університету, проспект Любомира Гузара,1, м. Київ, Україна, 03058.

Іван Володимирович Костецький

студент Національного авіаційного університету

References

Kindrachuk M.V. Rol lokalizatsii napruzhen i deformatsii v perekhidnii zoni «matrytsia-napovniuvach» v kinetytsi ruinuvannia kompozytsiinykh pok-ryttiv pid chas tertia / M.V. Kindrachuk, M.V. Luchka, V.Ia. Loburak, I.A. Humeniuk // Problemy tertia ta znoshuvannia, 2014, № 2 (63), c. 18-29.

Pat. 125389 Ukrainy. Hradiientne pokryttia z vysokoiu prypratsovuvanis-tiu i znosostiikistiu / Kindrachuk M. V., Mnatsakanov R. H., Humeniuk I. A., Dukhota O. I., Kharchenko V. V.; Zaiavl. 21.11.2017; opubl. 10.05.2018; Biul. № 9, 4s.

Evdokimov Iu. A. Planirovanie i analiz eksperimenta pri reshenii zadach treniia i iznosa / Iu. A. Evdokimov, V. I. Kolesnikov, A. I. Teterin // M.: Nauka, 1980, 228 s

Lapach S. N., Pasechnik M. F., CHubenko A. V. Statisticheskie metody v farmakologii i marketinge farmatsevticheskogo rynka // K.: Ukrspetsmontazhproekt, 1999, 312 s.

Znosostiikist vyrobiv. Tertia, znoshuvannia ta mashchennia. Terminy ta vyznachennia : DSTU 2823–94. - [Chynnyi vid 1994-10-31]. - K. : Derzhstandart Ukrainy, 1994. - 32 s. - (Natsionalnyi standart Ukrainy).

Kostetskii B. I., Nosovskii I. G., Bershadskii L. I. Nadezhnost i dolgovechnost mashin K.: Tekhnika, 1975, 408 s.

Medeliaev I. A. Vliianie mekhanicheskikh svoistv pary stal bronza na koeffitsient treniia pri granichnoi smazke / I. A. Medeliaev // Vestnik mashinostroeniia, 2006, 2, s. 41-44

Humeniuk I. A. Matematychne modeliuvannia formuvannia znosostiikykh hradiientnykh pokryttiv na stali 12Kh18N10T / I. A. Humeniuk // Tezy dopovidei Odynadtsiatoi mizhnarodnoi konferentsii studentiv, aspirantiv ta molodykh vche-nykh «Perspektyvni tekhnolohii na osnovi novitnikh fizyko - materialoznavchykh doslidzhen ta kompiuternoho konstruiuvannia materialiv, 19-20 kvitnia 2018 r., Kyiv, Ukraina, c. 242-244.

Nalimov V. V., Golikova T. I. Logicheskie osnovaniia planirovaniia eksperimenta // M.: Nauka, 1976, 128 s.

Rumshinskii L. Z. Matematicheskaia obrabotka rezultatov eksperimenta // M Nauka 1971 192 s

Fedorov V. V. Teoriia optimalnogo eksperimenta // M Nauka 1971 312 s

Pashechko M. Gradient composite coating for working surfaces of braking devices / M. Pashechko, M. Kindachuk, I. Humeniuk. // Science and Technology Research Journal, 2018, №1, p. 1–8.

Issue

Section

Проблеми тертя та зношування