РОЗРАХУНКОВА ОЦІНКА РЕСУРСУ ЦИЛІНДРИЧНИХ І ПЛОСКИХ МЕТАЛОПОЛІМЕРНИХ НАПРЯМНИХ КОВЗАННЯ ПРИ ГРАНИЧНОМУ ТЕРТІ

Authors

  • Мирон Васильович Чернець д-р техн. наук, професор, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету
  • Анатолій Олександрович Корнієнко
  • Світлана Володимирівна Федорчук
  • Олександр Васильович Радіоненко

DOI:

https://doi.org/10.18372/0370-2197.4(89).15006

Keywords:

циліндричні і плоскі металополімерні напрямні, метод розрахунку довговічності і навантажувальної здатності, ресурс напрямних – шлях тертя, максимальні контактні тиски

Abstract

Наведено методи розрахунку контактних тисків і ресурсу циліндричних та плоских металополімерних напрямних ковзання, в основу яких покладено відому методологію дослідження кінетики зношування матеріалів при терті ковзання. Проведено розрахунок  ресурсу обох видів напрямних з гібридним спряженням матеріалів при різних навантаженнях та радіальних зазорах (циліндрична напрямна). Повзун напрямної виконано з антифрикційного полімерного композиційного матеріалу «Моглайс», а її основу зі сталі. Також визначено максимальні початкові контактні тиски у циліндричній напрямній. Встановлено кількісні і якісні закономірності залежності шляху тертя та контактних тисків від навантаження і радіального зазору.

Author Biographies

Анатолій Олександрович Корнієнко

канд. техн. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри машинознавства стандартизації та сертифікації Національного авіаційного університету.

Світлана Володимирівна Федорчук

старший викладач кафедри машинознавства, стандартизації та сертифікації, Національний авіаційний університет.

Олександр Васильович Радіоненко

канд. техн. наук, доцент кафедри «Технологія машинобудування» ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

References

Андрейкив А.Е., Чернец М.В. Оценка контактного взаимодействия трущихся де-талей машин. – К.: Наукова думка, 1991. –160 с.

Горячева И.Г., Добычин Н.М. Контактные задачи в трибологии. – М.: Машино-строение, 1988. – 256 с.

Коваленко Е.В. К расчету изнашивания сопряжения вал – втулка // ММТ. – 1982. – № 6. – С.66-72.

Кравчук А.С., Чигарев А.В. Механика контактного взаимодействия тел с круго-выми границами. – Минск: Технопринт, 2000. – 198 с.

Крагельский И.В., Добычин Н.М., Комбалов В.С. Основы расчетов на трение и износ. – М.: Машиностроение, 1977. – 526 с.

Кузьменко А.Г. Развитие методов контактной трибомеханики. – Хмельницкий: ХНУ, 2010.

Теплый М.И. Определение контактных параметров и износа в цилиндрических опорах скольжения // Трение и износ. – 1987. -№ 6. – С. 895-902.

Чернец М.В. К вопросу об оценке долговечности цилиндрических трибосистем скольжения с границами, близкими к круговым // Трение и износ. – 1996. -№ 3. – С. 340-344.

Czerniec M. Wytrzymałość stykowo – tarciowa oraz trwałość tribotechnicznych systemów ślizgowych. – Lublin: Wyd. Politechniki Lubelskiej, 2000. - 490 s.

Чернец М.В., Лебедева Н.М. К вопросу о влиянии малой некруглости элементов цилиндрической направляющей на ее долговечность // Проблеми трибології. – 2005. – №3. – С. 100 – 106.

Чернець М.В., Лєбєдєва Н.М. Дослідження впливу малої некруглості на ресурс циліндричної напрямної // Проблеми трибології. – 2006. –№4. – С. 52 – 55.

Чернець М.В., Андрейків О.Є., Лєбєдєва Н.М. Узагальнений метод дослідження трибоконтактної взаємодії у циліндричний напрямній з різнотипним ограненням її еле-ментів // Машинознавство. – 2006. – №7. – С. 54 – 58.

Чернець М.В. Трибоконтактні задачі для циліндричних з’єднань з технологіч-ною некруглістю. – Люблін: Вид. Люблінської політехніки, 2013. – 274 с.

Вельбой В.П., Диха М.О. До розрахунку контактних параметрів і сил тертя в ци-ліндричних напрямних ковзання // Проблеми трибології. –2016. – № 4. – С. 82 – 88.

Чернець М. В., Іщенко А. О., Корнієнко А. О., Радіоненко О. В., Федорчук С. В. До питання про метод розрахунку довговічності плоских напрямних ковзання з елементами з полімерних композитів // Проблеми тертя та зношування. - 2020. – № 3 (88). – С.40–46. ДОІ: 10.18372/0370-2197.3(88).14919.

Ищенко А.А., Радионенко А.В., Ищенко Е.А. Исследование и применение поли-мерного материала «моглайс» для восстановления направляющих поверхностей салазок суппортов металлорежущих станков // Проблеми тертя та зношування. – 2014. – №1 (62). – С. 23 – 29.

Issue

Section

Проблеми тертя та зношування