ТРИБОТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВОГО СПЛАВУ СИСТЕМИ CO-TIC В УМОВАХ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ФРЕТИНГУ

Authors

  • Тетяна Степанівна Черепова Національний авіаційний університет
  • Олександр Вікторович Тісов Національний авіаційний університет
  • Мирослав Васильович Кіндрачук Національний авіаційний університет
  • Аліна Олександрівна Юрчук Національний авіаційний університет
  • Олександр Васильович Радіоненко Приазовський державний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/0370-2197.3(88).14923

Keywords:

покриття, порошковий сплав, зносостійкість, фретинг, кобальт, карбід титану, жаростійкість

Abstract

Виконано огляд сучасних технологій нанесення захисних зносостійких покриттів триботехнічного призначення. Встановлено, що для зміцнення поверхонь широко використовується карбід титану як компонент таких покриттів. Це дозволяє досягти не тільки підвищення зносостійкості, але і реалізувати ефект самозаліковування поверхні тертя. Цей матеріал є перспективним для створення металевих композитів для високотемпературного застосування. Таким чином, метою роботи є встановлення триботехнічних властивостей нового сплаву системи Со-ТіС триботехнічного призначення. Було виготовлено порошкові композиційні сплави на основі легованої залізом, алюмінієм і хромом кобальтової матриці. В якості високомодульної зміцнювальної фази було використано карбід титану. Вміст TiC знаходився в межах 30-60 об. % Пористість змінювалася від 3,1% до 28%. Температури плавлення сплавів перевищують 1320 °C, і вони можуть проходити всі види технологічних процедур разом з лопатками турбін, включаючи пайку та дегазацію, без пошкодження, зміни структури. Проведено дослідження термічної стійкості і стабільності сплавів методами диференційного термічного аналізу. Сплави не мають додаткових теплових ефектів до плавлення, що підтверджує їх структурну стійкість. При дослідженні їх мікроструктури виявлено три типи складових – частинки TiC, твердий розчин матриці (легований сплав на основі кобальту) та пори - структурні дефекти, що мають негативний вплив на всі досліджувані властивості. Досліджено вплив пористості на властивості сплавів. Встановлено, що зростання пористості з 3 до 28 відсотків знижує жаростійкість в 6,5 разу, в той час як зносостійкість за температури 650 °C знижується вдвічі. Доведено, що сплав на основі кобальту з 50% об. ТіС і пористістю 3,1 % відповідає вимогам до матеріалу для нанесення на бандажні полиці лопаток ГТД.

Author Biographies

Тетяна Степанівна Черепова, Національний авіаційний університет

докт. техн. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник наково-дослідної частини

Олександр Вікторович Тісов, Національний авіаційний університет

канд. техн. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри машинознавства, докторант кафедри машинознавства, стандартизації та сертифікації

Мирослав Васильович Кіндрачук, Національний авіаційний університет

член-корреспондент НАН України, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри машинознавства, стандартизації та сертифікації

Аліна Олександрівна Юрчук, Національний авіаційний університет

канд. техн. наук, доцент кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій

Олександр Васильович Радіоненко, Приазовський державний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, кафедри «Технологія машинобудування» ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Issue

Section

Проблеми тертя та зношування