ЗАЛЕЖНОСТІ ЗМІНИ РЕОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТРУКТУРИ СПОЛУЧЕНИХ МАТЕРІАЛІВ У ТРИБОСИСТЕМІ ПІД ЧАС ПРИПРАЦЮВАННЯ

Authors

  • Антон Вікторович Войтов

DOI:

https://doi.org/10.18372/0370-2197.3(88).14921

Keywords:

реологічні властивості структури матеріалів, внутрішнє тертя, логарифмічний декремент загасання, трибосистема, зносостійкість, ко-ефіцієнт тертя

Abstract

В роботі представлені експериментальні залежності зміни реологічних властивостей структури матеріалів поверхневих шарів трибоелементів в трибосистемі під час припрацювання, обґрунтовано методичний підхід до визначення таких властивостей з використанням поперечних ультразвукових хвиль. Експериментальним шляхом встановлено, що логарифмічний декремент загасання ультразвукових коливань в структурі матеріалу поверхневого шару за період припрацювання збільшується на 32…45 % в залежності від початкової структури матеріалів.

На підставі експериментальних даних отримано математичний вираз, який дозволяє визначити збільшення реологічних властивостей структури матеріалів трибоелементів за період припрацювання. Застосування таких залежностей дозволить підвищити точність моделювання процесів тертя та зношування.

Author Biography

Антон Вікторович Войтов

к.т.н., старший викладач кафедри деревооброблювальних технологій та системотехніки лісового комплексу Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.Василенка

Issue

Section

Проблеми тертя та зношування