ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОД РОЗРАХУНКУ ДОВГОВІЧНОСТІ ПЛОСКИХ НАПРЯМНИХ КОВЗАННЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ З ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ

Authors

  • Мирон Васильович Чернець
  • Анатолій Олексійович Іщенко Приазовський державний технічний університет
  • Анатолій Олександрович Корнієнко Національний авіаційний університет
  • Олександр Васильович Радіоненко Приазовський державний технічний університет
  • Світлана Володимирівна Федорчук Національний авіаційний університет.

DOI:

https://doi.org/10.18372/0370-2197.3(88).14919

Keywords:

плоска напрямна ковзання, трибокінетична модель зношування матеріалів, метод розрахунку довговічності і зношування, методика трибоек-спериментальних досліджень, полімерні композити, тривалість роботи (шлях тертя) напрямної

Abstract

Подано метод розрахунку плоских прямолінійних напрямних, у т. ч. і з гібридним поєднанням матеріалів – сірий чавун – полімерні композиційні матеріали. Він базується на феноменологічній трибокінетичній моделі зношування матеріалів при терті ковзання. Проведено розрахунок тривалості роботи (шляху тертя) напрямної з повзуном, на поверхню контакту якого нанесено композиційні матеріали Моглайс (розробник німецька фірма «Diamant») або ДК6 (розробник Україна). Наведено дані про результати та методику проведення трибоекспериментальних досліджень зазначених матеріалів при граничному терті. За результатами експериментів встановлено ххарактеристики зносостійкості досліджуваний композитів у парі з чавуном СЧ25, які є базовими параметрами моделі зношування. Підтверджено, що їх зносостійкість є практично однаковою. У результаті проведеного числового розв’язку цієї зносоконтактної задачі визначено шлях тертя повзуна, необхідний до досягнення ним допустимого зношування. Встановлено, що напрямна з повзуном з композитним покриттям ДК6 у середньому має вдвічі більший ресурс,ніж з покриттям Моглайс. Це зумовлено більшою величиною коефіцієнта тертя ковзання композиту Моглайс у порівнянні з ДК6. Підтверджено значний вплив робочого навантаження на повзун на розрахунковий шлях тертя.

Author Biographies

Мирон Васильович Чернець

д-р техн. наук, професор, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету

Анатолій Олексійович Іщенко, Приазовський державний технічний університет

д-р техн. наук, професор кафедри «Механічне обладнання заводів чорної металургії»

Анатолій Олександрович Корнієнко, Національний авіаційний університет

канд. техн. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри машинознавства стандартизації та сертифікації Національного авіаційного університету.

Олександр Васильович Радіоненко, Приазовський державний технічний університет

канд. техн. наук, доцент кафедри «Технологія машинобудування»

Світлана Володимирівна Федорчук, Національний авіаційний університет.

старший викладач кафедри машинознавства стандартизації та сертифікації

Issue

Section

Проблеми тертя та зношування