ТЕРМОСТАБІЛІЗАЦІЙНИЙ СТАН МЕТАЛЕВИХ ФРИКЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГАЛЬМІВНИХ ПРИСТРОЇВ (ЧАСТИНА ІІ)

Authors

  • Дмитро Олександрович Вольченко Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Мирослав Васильович Кіндрачук Київський національний авіаційний університет
  • Василь Степанович Скрипник Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Микола Олександрович Вольченко завідувач кафедри матеріалознавства та автосервіса Кубанського національного технологічного університету
  • Олександр Миколайович Вудвуд Одеський національний політехнічний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/0370-2197.3(88).14918

Keywords:

автотранспортний засіб, барабанно-колодкове гальмо, гальмівний барабан, фрикційна накладка, темп нагрівання та вимушеного охолодження, подвійні електричні шари, термостабілізаційний стан

Abstract

В матеріалах статті розглянуто термостабілізаційний стан ободу барабана, який підтримується міжконтактним іонізованим газовим середовищем i продуктами десорбції вологи (з приповерхневого шару накладки) між подвійними електричними шарами («полірована робоча поверхня ободу барабана - робоча поверхня накладок» i «робоча поверхня накладок (невзаємодіюча з робочою поверхнею ободу барабана автотранспортного засобу) - нижній рівень приповерхневого шару накладок). Виникаючі струми насичення сприяють iнверсії теплових потоків від полірованої робочої поверхні ободу барабана автотранспортного засобу в приповерхневі шари накладок, сприяючи його термостабілізаційний стан. У сильно розведених розчинах електроліту границя дифузійного шару може зміщуватися за границю так званого шару ковзання, тобто площини, за границями якої стає можливим рух рідини уздовж міжфазової границі. Отже, при протіканні рідини уздовж границі «тверде тіло / рідина» відбувається переміщення об’ємного заряду і, відповідно, з’являється різниця потенціалів вздовж потоку рідини. Явище, яке пов’язано з появою об’ємного заряду в розчині електроліту за межами площини ковзання називається електрокінетичним. Потенціал площини ковзання називають електрокінетичним потенціалом. Подвійні електричні шари у парах тертя відіграють важливу роль у підсиленні трибоефекту в парах тертя гальмівних пристроїв. Існування подвійного електричного шару на міжфазній границі двох середовищ (робоча поверхня гальмівного барабана – робоча поверхня полімерного фрикційного елемента), а також на гарячій і холодній поверхнях приповерхневого шару фрикційної накладки відіграє важливу роль не тільки в іонному обміні між поверхнями тертя, але й у процесах адсорбції іонів поверхонь пар тертя гальм. Наявність подвійного електричного шару істотно впливає на електроповерхневі процеси: провідності, поляризації дисперсних частинок, масо- і енергопереміщення крізь заряджені дисперсні системи, електростатичної взаємодії між зарядженими частинками і таке ін. При цьому електроповерхневі процеси є складовими електрокінетичних явищ, що мають місце у приповерхневих шарах фрикційних накладок. Важливо відзначити, що основні дані про будову подвійного електричного шару отримано з ємнісних вимірювань за відсутності переносу зарядів крізь міжфазну границю. У реальних умовах роботи пристроїв молекулярної електроніки процес ускладнюється: стає можливим перенесення зарядів за рахунок електрохімічної реакції, іонізації адсорбованих частинок або зміни заряду подвійного електричного шару при зміщенні потенціалу. При цьому виміряна ємність представляє собою вже не тільки ємність подвійного шару, яка відзеркалює зміни заряду електрода, але й перебіг на ньому електрохімічних реакцій. Виміряну в таких умовах ємність можна назвати поляризаційною ємністю або просто псевдоємністю.

Author Biographies

Дмитро Олександрович Вольченко, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

докт. техн. наук, професор кафедри видобування нафти і газу Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Мирослав Васильович Кіндрачук, Київський національний авіаційний університет

докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри машинознавства

Василь Степанович Скрипник, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

докт. техн. наук, професор кафедри автомобільного транспорту

Микола Олександрович Вольченко, завідувач кафедри матеріалознавства та автосервіса Кубанського національного технологічного університету

канд. техн. наук, доцент

Олександр Миколайович Вудвуд, Одеський національний політехнічний університет

канд. техн. наук, доцент кафедри підйоно-транспортого та робототехнічного обладнання

Issue

Section

Проблеми тертя та зношування