ВИЗНАЧЕННЯ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ В ЗУБЧАСТІЙ ПЕРЕДАЧІ. ТЕОРІЯ.

Authors

  • Павло Леонідович Носко
  • Олександр Васильович Башта
  • Григорій Олексійович Бойко
  • Ольга Вячеславівна Герасимова Національний авіаційний університет
  • Алла Олексіївна Башта

DOI:

https://doi.org/10.18372/0370-2197.2(87).14735

Keywords:

гідродинамічні втрати потужності, зубчасте зачеплення, поведінка масла в западинах, геометричні параметри

Abstract

Узагальненим критерієм ефективності високошвидкісних зубчастих передач може розглядатися ККД передачі з урахуванням умов та режимів її експлуатації, матеріалів та технології виготовлення, навантаження що передається та колової швидкості. Втрати потужності можна умовно розділити на ті, які залежать від навантаження, що передається - механічне тертя в зачепленні та підшипниках, і ті , які не залежать від навантаження - аерогідродинамічний опір, періодичне стискання та розширення між зубцями. В залежності від умов експлуатації застосовують різні способи подачі масла до деталей і вузлів зубчастої передачі, основними з яких є змащування за допомогою занурення в масляну ванну, розбризкування із основної масляної ванни і циркуляційна подача масла. Співвідношення сил аеродинамічного і гідромеханічного опору визначається рівнем масла в масляній ванні. Для кожного і-го зубчастого колеса, частково або повністю зануреного в масляну ванну потужність, затрачену на подолання гідромеханічного опору, можна представити у вигляді суми моменту сил в’язкістного тертя на торцях зубчастого колеса в масляній ванні, моменту сил в’язкістного тертя на периферії головок зубчастого колеса в масляній ванні та момент сили Коріоліса, яка виникає внаслідок радіального переміщення масла, в западині зубчастого колеса. На даний час відсутня узагальнююча аналітична модель, яка об’єднає всі види втрат. В результаті математичного моделювання отримані аналітичні залежності впливу геометричних і конструктивних параметрів зубчастого колеса на втраті потужності гідродинамічного опору обертанню. Проведені теоретичні дослідження дозволили встановити наявність двох режимів руху масла в западинах зубчастих коліс, які характеризуються співвідношенням відцентрових, гравітаційних, гідростатичних і сил в’язкості і Коріоліса. Розрахунок дозволяє врахувати не тільки вплив геометричних параметрів зубчатих коліс, занурених в масляну ванну, але й конструктивні характеристики, такі як глибина занурення зубчатого колеса і торцеві зазори між стінками картера та колесом, яке обертається.

Author Biographies

Павло Леонідович Носко

– д.т.н., професор, професор кафедри машинознавства Національного авіаційного університету, м. Київ, Україна

Олександр Васильович Башта

к.т.н., доц., доцент кафедри машинознавства Національного авіаційного університету, м. Київ, Україна

Григорій Олексійович Бойко

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля

Алла Олексіївна Башта

кандидат технічних наук, доцент, Національний університет харчових технологій, доцент кафедри Технології оздоровчих продуктів, м. Київ, Україна.

 

Issue

Section

Проблеми тертя та зношування