ОЦІНКА ДОВГОВІЧНОСТІ МЕТАЛОПОЛІМЕРНИХ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ З ПОЛІАМІДУ, АРМОВАНОГО ДИСПЕРСНИМИ СКЛО- І ВУГЛЕЦЕВИМИ ВОЛОКНАМИ, З ВИСОТНИМ КОРИГУВАННЯМ ЗАЧЕПЛЕННЯ

Authors

  • Мирон Васильович Чернець
  • Мирослав Васильович Кіндрачук
  • Анатолій Олександрович Корнієнко
  • Світлана Володимирівна Федорчук

DOI:

https://doi.org/10.18372/0370-2197.2(87).14722

Keywords:

метод розрахунку довговічності, циліндрична металополімерна прямозуба передача, поліамідні наповнені композити, вуглецеві та скляні дисперсійні волокна, висотне коригування зачеплення, довговічність передач

Abstract

Згідно розробленого методу розрахунку зубчастих передач проведено оцінку довговічності металополімерних прямозубих циліндричних передач з поліамідними колесами, армованими вуглецевими або скляними дисперсійними волокнами. Досліджено вплив висотного коригування зачеплення на ресурс передач з урахуванням зміни  парності зачеплення зубів при їх взаємодії (дво – одно – двопарне). Розглянуто два підходи до оцінки довговічності передач: уточнений, де враховується зміна умов контактної взаємодії зубів внаслідок зношування, та спрощений за незмінних умов контакту. За спрощеним методом обчислень довговічність передач буде в 1.3 …1.005 рази меншою при збільшенні коефіцієнтів корекції, ніж за уточненим. Встановлено, що  довговічність передачі з вуглекомпозитною шестернею є у 8.1 … 9.3 разів більшою, ніж зі склокомпозитною. Має місце оптимум значень коефіцієнтів корекції
x1 = – x2= 0.1, при яких мінімальна довговічність передач, обчислена за обома підходами, досягає найбільшої величини. Зносостійкість поліамідного композиту, зміцненого вуглеволокнами, згідно трибоекспериментальних досліджень є у 3.92 рази вищою, ніж композиту, зміцненого скловолокнами. Отримані результати подано графічно, що унаочнює встановлені закономірності.

Author Biographies

Мирон Васильович Чернець

д-р техн. наук, професор, с. н. с. Національного авіаційного університету

Мирослав Васильович Кіндрачук

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри машинознавства стандартизації та сертифікації Національного авіаційного університету

Анатолій Олександрович Корнієнко

канд. техн. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри машинознавства стандартизації та сертифікації Національного авіаційного університету.

Світлана Володимирівна Федорчук

старший викладач кафедри машинознавства, Національний авіаційний університет, пр. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна, 03680, тел.: +38 044 406 74 14.

Issue

Section

Проблеми тертя та зношування