ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ МАСТИЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В УМОВАХ МАСЛЯНОГО ГОЛОДУВАННЯ ТРИБОКОНТАКТУ

Authors

  • Рудольф Георгійович Мнацаканов Національний авіаційний університет, пр. Любомира Гузара, 1, м. Київ, Україна, 03058, тел.: +38 044 406 78 56
  • Оксана Олександрівна Мікосянчик Національний авіаційний університет
  • Олександр Євгенійович Якобчук
  • Андрій Миколайович Хімко

DOI:

https://doi.org/10.18372/0370-2197.2(87).14721

Keywords:

літієве мастило, товщина мастильного шару, коефіцієнт тертя, питома робота тертя

Abstract

Проаналізована кінетика зміни триботехнічних властивостей літієвих мастил в умовах масляного голодування. Встановлено зниження несучої здатності граничних шарів та їх антифрикційних властивостей з підвищенням контактного навантаження з 250 до 700 МПа, що обумовлено зростанням градієнту швидкості зсуву, підвищення якого призводить до інтенсифікації прояву перших ознак схоплювання в триботехнічному контакті. Визначено взаємозв'язок між ступенем порушення самоорганізації дисипативних структур і питомою роботою тертя.

Author Biographies

Рудольф Георгійович Мнацаканов, Національний авіаційний університет, пр. Любомира Гузара, 1, м. Київ, Україна, 03058, тел.: +38 044 406 78 56

д. техн. наук, професор, професор кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден

Оксана Олександрівна Мікосянчик, Національний авіаційний університет

д. техн. наук, професор, професор кафедри цивільної та промислової безпеки

Олександр Євгенійович Якобчук

старший викладач кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден, Національний авіаційний університет, пр. Любомира Гузара, 1, м. Київ, Україна, 03058, тел.: +38 044 406 72 58

Андрій Миколайович Хімко

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден, Національний авіаційний університет, пр. Любомира Гузара, 1, м. Київ, Україна, 03058, тел.: +38 044 406 72 58

Issue

Section

Проблеми тертя та зношування