МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РЕОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТРУКТУРИ СПОЛУЧЕННИХ МАТЕРІАЛІВ У ТРИБОСИСТЕМІ

Authors

  • Віктор Анатолійович Войтов
  • Антон Вікторович Войтов

DOI:

https://doi.org/10.18372/0370-2197.2(87).14719

Keywords:

реологічні властивості структури матеріалів, внутрішнє тертя, логарифмічний декремент загасання, трибосистема, зносостійкість, чутливість, відтворюваність

Abstract

У роботі представлений методичний підхід до визначення реологічних властивостей (внутрішнього тертя) структури матеріалів для трибосистем. З метою підвищення чутливості методу обґрунтовано застосування поперечних хвиль з дворазовим відображенням. Це дало змогу збільшити діапазон вимірювання логарифмічного декремента загасання ультразвукових коливань в структурі матеріалу. Виконано оцінку чутливості методу, показано, що застосування поперечних хвиль на частоті 5 МГц дозволяє підвищити чутливість на 19,4 %...42 %. Отримані експериментальним шляхом значення величин коефіцієнта варіації дозволяють стверджувати, що запропонований метод забезпечує відтворюваність результатів з похибкою, що не перевищує 4,7%.

Author Biographies

Віктор Анатолійович Войтов

д.т.н., професор, завідувач кафедри транспортних технологій і логістики Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.Василенка

Антон Вікторович Войтов

к.т.н., старший викладач кафедри деревооброблювальних технологій та системотехніки лісового комплексу Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.Василенка

Issue

Section

Проблеми тертя та зношування