ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ ГРАФІТУ У МІЖЕЛЕКТРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ НА ОСНОВІ ГЛІЦЕРИНУ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ЗАЛІЗА В ПРОЦЕСІ ЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ЛЕГУВАННЯ Fe-АНОДОМ

Authors

  • Галина Геннадіївна Лобачова
  • Євген Вадимович Іващенко

DOI:

https://doi.org/10.18372/0370-2197.4(85).13879

Keywords:

електроіскрове легування (ЕІЛ), залізо, гліцерин, порошок графіту, покриття, мікротвердість, зносостійкість

Abstract

Встановлена можливість створення зміцнених зносостійких покриттів на поверхні заліза в процесі електроіскрового легування залізним анодом у вуглецьмістких насичувальних міжелектродних середовищах з порошком графіту у концентрації 25; 50; 75 та 99 об. %. Зі збільшенням вмісту порошку графіту від 25 до 99 об. % у сумішах на основі гліцерину в процесі електроіскрового легування залізним анодом зростає мікротвердість поверхні заліза від 9,2 до 18 ГПа, що пов’язано з наявністю великої кількості карбідів Fe3C. Випробування досліджуваних зразків на стійкість до зношування під навантаженням 4 кг протягом 5 годин показало, що усі нанесені покриття на залізі мають підвищену зносостійкість у 10 – 24 рази у порівнянні з поверхнею без обробки.

Author Biographies

Галина Геннадіївна Лобачова

канд. техн. наук, доцент кафедри фізики металів Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Євген Вадимович Іващенко

канд. техн. наук, доцент кафедри фізики металів Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Issue

Section

Проблеми тертя та зношування