ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІЦНЕННЯ РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

Authors

  • Леонід Федорович Головко НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"
  • Олег Віталійович Радько Національний авіаційний університет
  • Анатолій Кирилович Скуратовський НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"
  • Сергій Сергійович Салій НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"

DOI:

https://doi.org/10.18372/0370-2197.4(85).13871

Keywords:

лазерно-ливарне наплавлення, газотермоциклічне іонне азотування, структурно-фазовий склад, ресурсні показники

Abstract

Наведені результати дослідження впливу застосування енергозберігаючих технологій лазерно-ливарного наплавлення, комбінованого лазерного азотування та газотермоциклічного іонного азотування на структурно-фазовий склад та триботехнічні характеристики й ресурсні показники виробів зі нержавіючих сталей аустенітного (12Х18Н10Т) и мартенситного (40Х13) класу, а також сталі 38Х2МЮА. Установлено, що попередня обробка поверхні виробів сфокусованим лазерним пучком з подальшим азотуванням дозволяє в 4-5 разів збільшити товщину азотованого шару, підвищити його мікротвердість до 8-8,5 МПа і теплостійкість – до 500-600 ºС. Виявлено, що завдяки впливу іонноазотуючої обробки на властивості зміцнених поверхневих шарів відбувається збільшення середнього технічного ресурсу оброблених деталей у 2,3 раза.

Author Biographies

Леонід Федорович Головко, НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"

доктор техн. наук, професор кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"

Олег Віталійович Радько, Національний авіаційний університет

канд. техн. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри машинознавства, Національний авіаційний університет

Анатолій Кирилович Скуратовський, НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"

Сергій Сергійович Салій, НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"

аспірант

Issue

Section

Проблеми тертя та зношування