Порівняльний аналіз якості сервісу безпроводових мереж з міжрівневою взаємодією

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18372/2073-4751.69.16810

Ключові слова:

безпроводова мережа, WLAN, WiMAX, SINR, QoS, ланцюг Маркова

Анотація

Попит на доступ до послуг під час руху, у будь-якому місці та в будь-який час призвів до нинішніх зусиль щодо інтеграції гетерогенних безпроводових мереж. Зокрема, привернули багато уваги методи забезпечення сумісності безпроводових локальних мереж стандартів IEEE 802.11x (WLAN) та IEEE 802.16 (WiMAX) зі стільниковими мережами поколінь 4G та 5G як додаткових систем у забезпеченні пропускної спроможності та покриття. Безпроводові мережі наступних поколінь за визначенням є гетерогенними мережами, у які інтегровані різні технології радіодоступу (RAT) з підтриманням заданої якості сервісу (QoS) за умов того, що співвідношення сигнал/завада плюс шум (SINR) у приймачs більше за деякий поріг. При цьому підході обирається мережа з найкращою QoS відповідно до набору вимог. Коли ці вимоги не виконуються, здійснюється міжсистемний перехід між мережами. У цій статті аналізуються методи забезпечення локальної та наскрізної (End-to-End, e2e) якості сервісу в гетерогенних безпроводових мережах та визначається інформаційний критерій триплету QoS "пропускна спроможність – затримка – кількість бітових помилок". У дослідженні взятий до уваги клас трафіку кожного виклику та враховуються внутрішньомережні й міжмережні завади. Підхід до аналізу базується на моделюванні системи як багатовимірного ланцюга Маркова. Цей аналіз дозволяє спростити оцінку пропускної спроможності при обмеженнях SINR у різних безпроводових мережах. На основі цього аналізу отримані результати оцінки ефективності щодо обслуговування викликів у режимі реального часу та в трансформованому часі в кожній RAT та під різними розмірами мережі.

Посилання

Дрововозов В.І., Аль-Шаммарі Ахмед Аршед, Толстікова О.В. Оптимізація ключових характеристик безпроводових мереж з міжрівневою взаємодією. Проблеми інформатизації та управління. – К.: НАУ, 2021. – Вип. 3(67). – C. 16-27.

Modeling and Simulation of Computer Networks and Systems: Methodologies and Applications. Obaidat M.S., Nicopolitidis P., Zatai F. (Eds.) – Elsevier Inc., 2015. – 924 p.

Вишневский В.М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей. – М.: Техносфера, 2003. – 512 с.

Вишневский В.М., Ляхов А.И., Портной С.Л., Шахнович И.В. Широкополосные беспроводные сети передачи информации. – М.: Техносфера, 2005. – 592 с.

Вишневский В.М., Портной С.Л., Шахнович И.В. Энциклопедия WiMAX Путь к 4G. – М.: Техносфера, 2009. – 472 с.

Kawano R. k-Optimized Path Routing for High-Throughput Data Center Networks // R. Kawano, R. Yasudo, H. Matsutani, and H. Amano. – 2018 Sixth International Symposium on Computing and Networking (CANDAR). – P. 99-105.

Kawano R. k-Optimized Path Routing for High-Throughput Data Center Networks // Ryuta Kawano, Ryota Yasudo, Hiroki Matsutani, and Hideharu Amano. – 2018 Sixth International Symposium on Computing and Networking (CANDAR). – P. 99-105.

Wang, Y. Optimizing Multi-criteria k-Shortest Paths in Graph by a Natural Routing genotype-based Genetic Algorithm // Wang, Y., Liu, Q., Ren, H., Ma, X., Liu, L., Wang, W., Zhang, J. – 2018 13th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA). – P. 342-345.

Chondrogiannis T. Exact and Approximate Algorithms for Finding k-Shortest Paths with Limited Overlap // T. Chondrogiannis, P. Bouros, J. Gamper, U. Leser. – Advances in Database Technology EDBT 2017: 20th International Conference on Extending Database Technology; Proceedings / Markl, Volker et al. (Hrsg.). – Konstanz: OpenProceedings.org, 2017. – P. 414-425.

Chondrogiannis T. Finding k-shortest paths with limited overlap // Theodoros Chondrogiannis, Panagiotis Bouros, Johann Gamper, Ulf Leser, David B. Blumenthal. The VLDB Journal, Electron resource. – 25 p.

Burstein D. The K Shortest Paths Problem with Application to Routing // David Burstein, Leigh Metcalf.

Drovovozov V., Al-Shammari Ahmed Arshed, Tolstikova O., Vodopianov S. Optimisation of the Key Performance Indicators of Wireless Cross-layer Networks. Доповідь на конференції "World Congress "AVIATION IN THE XXI-st CENTURY" Computer systems and components". – К.: НАУ, 22.09.2020.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-17

Номер

Розділ

Статті