ПРО ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ФОРМИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛАПЛАСУ

Автор(и)

  • А. Г. Шевельов НАУ

Анотація

Наведено доказ деяких важливих теорем для параметричної форми перетворення Лапласа та розглянуто застосування цих теорем для визначення зображень та оригіналів розв'язків лінійних диференціальних рівнянь із змінними коефіцієнтами та в аналізі нестаціонарних динамічних систем.

Біографія автора

А. Г. Шевельов, НАУ

д.т.н.

Посилання

Zsdeh L. Frequency analysis of variable networks I I Proc. JRE Vol. 38, March 1950, pp. 291-299.

Шевелев А. Г. Применение преобразования Лапласа для решения линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. // Украинский математический журнал. - К.: том 21, № 5, 1969, сс. 640 - 652.

Шевелев А. Г. Параметрическая форма преобразования Лапласа для анализа не-стационарных динамических систем. //Вісник націон. авіац. ун-ту - К,: Вид. НАУ, № 1, 2001, сс. 70-78.

Шевелев А. Г. Применение преобразования Лапласа для анализа автоматических систем с переменными параметрами. // Сложные системы управления. - К.: Наукова думка, выл. 3, 1967, сс. 26 - 31.

Шевелев А. Г. Некоторые свойства преобразования Лапласа для анализа автоматических систем с переменными параметрами. // Сложные системы управления. - К.: Наукова думка, вып. 4, 1968, сс. 100 - 106.

Шевелев А. Г. Оценка экспоненциальной устойчивости линейных нестационарных динамических систем; критерии устойчивости. // Кибернетика и вычислительная техника. - К.: изд. ин-т Кибернетики НАН Украины. - вып. 125, 1999, сс. 3 - 15.

Шевелев А. Г. Качество переходных процессов в нестационарных системах автоматического управления; косвенные методы оценки качества и устойчивость. // Кибернетика и вычислительная техника. - К.: изд. ин-т Кибернетики НАН Украины. - вып. 133, 2001, сс. 19-32.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-17

Номер

Розділ

Статті