Інтерактивна процедура багатокритеріальної оптимізації

Автор(и)

  • Г. П. Галузинський Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
  • О. В. Городній Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

DOI:

https://doi.org/10.18372/2073-4751.4.13137

Ключові слова:

людино-машинна взаємодія, інтерактивний режим, багатокритеріальна оптимізація, особа приймаюча рішення, процедура узгодження цілей, Парето-оптимальні рішення

Анотація

Розглянуто процедуру, яка при наявності кількох критеріїв (без можливості апріорного встановлення серед них головного) дозволяє реалізувати людино-машинну взаємодію, направлену навироблення інтерактивним шляхом одного або декілька компромісних рішень, що визначають допустимі з точки зору особи, що приймає рішення, значення критеріїв. Алгоритмічна реалізація запропонованої процедури дозволяє вирішувати задачі багатокритеріальної оптимізації, уяких альтернативи в явному вигляді не формулюються

Біографії авторів

Г. П. Галузинський, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

к.т.н.

О. В. Городній, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

к.т.н.

Посилання

Штойер Р. Многокритериальная оптимизация. Теория, вычисления и приложения: Пер. с англ. — М.: Радио и связь, 1992. — 504 с.

Чибісов Ю. В., Шульга Ю. С. застосування методів багатокритеріальної оптимізації для вирішення задачі розподілу вагонів по вантажним фронтам [Текст] / Ю. В Чибісов, Ю. С. Шульга // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2014. – Вип7. – С. 134-138.

Божанова Т. А. Про узагальнені розв’язки однієї задачі векторної оптимізації на транспортних мережах [Електр. ресур] / Т. А. Божанова, П. І. Когут // Динамические системы: зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 28. – С. 48-62. – Режим доступу : http://ww.dynsys.crimea.edu/issue/28/dynsys_28_bozhanova.pdfВісник

Прус Н. В. Можливості застосування багатокритеріальної оптимізації при плануванні витрат промислового підприємства [Текст] / Н. В. Прус // Вісник Хмельницького національного університету 2009, – № 3, T. 1. – С. 219 – 222.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті