Аналіз методів визначення функціональних профілів захищеності інформаційно- телекомунікаційної системи від несанкціонованого доступу

Автор(и)

  • С. С. Бучик Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова
  • О. К. Юдін Національний авіаційний університет
  • Р. В. Нетребко Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова

DOI:

https://doi.org/10.18372/2073-4751.4.13135

Ключові слова:

функціональний профіль захищеності, несанкціонований доступ, інфор- маційно-телекомунікаційна система, експертиза, технічний захист інформації

Анотація

Проведено аналіз методів визначення стандартних функціональних профілів захищеності інформаційно-телекомунікаційної системи від несанкціонованого доступу. Показано наявністьмалої кількості представлених методів, які зведені авторами до п’яти: перший – стандарт-ний метод; другий – метод перевірки несуперечності та повноти; третій – метод побудовитаксономії; четвертий – метод парето-оптимальних функціональних профілів захищеності; п’ятий – удосконалений метод визначення функціональних профілів захищеності вузлів інформаційно-телекомунікаціної системи дерева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів. Здійснено порівняння їх між собою за такими основними параметрами як: рівень витрат, можливість використання як стандартних, так і нестандартних функціональних профілів захищеності, врахування кваліфікації експертів. Визначені переваги та недоліки по кожному зпредставлених методів з подальшим формулюванням вимог щодо підвищення ефективності визначення стандартних функціональних профілів захищеності

Біографії авторів

С. С. Бучик, Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова

д.т.н.

О. К. Юдін, Національний авіаційний університет

д.т.н.

Посилання

Юдін О.К. Інформаційна безпека. Нормативно-правове забезпечення: підруч. / О.К. Юдін. – К.: НАУ, 2011. – 640 с.

Юдін О.К. Теоретичні основи визначення стандартних функціональних профілів захищеності автоматизованої системи від несанкціонованого доступу / О.К. Юдін, С.С. Бучик, С.В. Мельник // Наукоємні технології. – 2016. – № 2 (30). – С.195 – 205, doi.org/10.18372/2310-5461.30.10564

Берестов Д.С. Побудова парето-оптимальних функціональних профілів захищеності / Д.С. Берестов, М.О. Гульков, В.А. Козачок // Збірник наукових праць. Вип. 1(39) / Редкол. Шевченко В. Л. (голова) та ін. – К.: ЦВСД НУОУ, 2009. – С. 89–94. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Znpcvsd/2009_1/12.pdf.

Лєншин А.В. Метод формування функціональних профілів захищеності від несанкціонованого доступу // А.В. Лєншин, П.В. Буслов. // Радіоелектронні і комп’ютерні системи : науч. тр. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т “ХАИ”, 2010. – Вып. 7(48). – C. 77–81. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2010_7_15.

Паламарчук Н. А. Сучасний стан нормативно-правової бази в галузі технічного захисту інформації // Н. А. Паламарчук, Ю. І. Хлапонін, В. В. Овсянніков // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ “КПІ” – К.: ВІТІ НТУУ

“КПІ”, 2011. – №3. – C. 78 – 82. – Режим доступу: http://viti.edu.ua/ files/ zbk/ 2011/ 11_3_2011.pdf.

Шевченко В.Л. Метод пошуку проектних альтернатив системи захисту інформації // В.Л. Шевченко, Д.С. Берестов // Сучасний захист інформації – К.: ДУТ, 2015. – №3. – C.22 – 27. http://journals.dut.edu.ua/index.php/dataprotect/article/viewFile/386/358

Юдін О.К. Загальна модель формування системи захисту державних інформаційних ресурсів / О.К. Юдін, С.С. Бучик, О.В. Фролов // Наукоємні технології. – 2015. – № 4 (28). – С.332 – 337, doi.org/10.18372/2310-5461.28.9678

Потій О.В. Методи побудови та верифікації несуперечності і повноти функціональних профілів захищеності від несанкціонованого доступу /О.В. Потій, А.В. Лєншин //Научно-технический журнал “Прикладная радиоэлектроника. Тематический выпуск, посвященный проблемам обеспечения информационной безопасности”. – Х., 2010. – Том 9. – №3. – С.479 – 488. – Режим доступу: http://openarchive.nure.ua/handle/document/410.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті