РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА УЧАСТІ В ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМАХ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Олександр Потій Державна служби спеціального зв’язку та захисту інформації України https://orcid.org/0000-0002-2366-0541
  • Олександр Бакалинський Департамент кіберзахисту Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України https://orcid.org/0000-0001-9712-2036
  • Данило Мялковський Департамент кіберзахисту Адміністрації Державної служби спеціального зв’язкутта захисту інформації України https://orcid.org/0000-0002-8246-8437
  • Денис Верба кафедра економічної теорії ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0002-8712-4027

Ключові слова:

освіта, кібербезпека, кадрове забезпечення, вища освіта, якість підготовки

Анотація

Стаття присвячена огляду передумов, що вітчизняні заклади вищої освіти (ЗВО), де ліцензована спеціальність 125 «Кібербезпека», мають для якісної підготовки спеціалістів відповідної кваліфікації у зв'язку з характеристикою якості підготовки (позицією ЗВО у консолідованому рейтингу українських вишів). До таких передумов віднесені масштаби освітньої діяльності ЗВО; їх спеціалізація; відповідність спеціалізації кафедри набору компетенцій, що набувають випускники спеціальності 125 «Кібербезпека»; забезпеченість освітнього процесу викладачами з кандидатським і  докторським ступенем. Визначені агреговані, придатні для порівняння оцінки ресурсного потенціалу ЗОВ для якісної підготовки фахівців з кібербезпеки та показники рівня використання такого потенціалу. За результатами 56 ЗВО, де готують фахівців з кібербезпеки розподілено на чотири групи. До першої групи віднесені ЗВО, що обіймають провідні позиції як за наявністю передумов якісної підготовки фахівців з кібербезпеки, так і за оцінкою якості підготовки. До другої групи увійшли ЗВО, що мають вищі за середні, але не кращі показники передумов якісної підготовки фахівців з кібербезпеки, і високі показники якості підготовки: таке позиціювання свідчить про успішну реалізацію середнього і високого потенціалу. До третьої групи увійшли ЗВО, що обіймають високі позиції в рейтингу якості підготовки, маючі гірші медіанних передумови якісної підготовки фахівців з кібербезпеки. Нарешті, до четвертої групи увійшли ЗВО, що за наявними даними не мають достатніх передумов для якісної підготовки фахівців з кібербезпеки, що підтверджується позицією ЗВО в консолідованому рейтингу українських вишів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-04

Номер

Розділ

Організаційно-правові питання безпеки інформації