Про журнал

УДК 374+378].011.2(100)(05.064)

«Формування компетентностей обдарованої особистості в системі позашкільної та вищої освіти»

Основні проблемні питання, які розглядаються в електронному науковому журналі:

- інноваційні підходи в організації дослідницької діяльності учнів;

- психологічні  чинники реалізації обдарованої особистості;

- розвиток обдарованої особистості в системі вищої освіти;

- формування обдарованості учнів в системі позашкільної освіти;

- філософія розвитку гармонійної особистості в умовах глобалізації та цифровізації світу;

- соціологічні аспекти формування обдарованої особистості;

- формування компетентностей майбутніх фахівців різних галузей  

Завдання наукового журналу:

- висвітлення результатів досліджень з формування компетентностей обдарованої особистості в системі позашкільної та вищої освіти, які характеризуються високим рівнем актуальності, достовірності та наукової новизни;

- відображення інновацій в організації дослідницької діяльності учнів, студентів і слухачів на основі досягнутого рівня освіти  і науки ХХІ століття, глобалізації та цифровізації світу, новітньої вітчизняної освітньо-наукової парадигми на шляху України до Євроінтеграції;

- забезпечення дотримання встановлених вимог до наукових  видань;

- залучення іноземних фахівців до співпраці та рецензування статей;

- підвищення привабливості електронного наукового журналу для читачів   за рахунок ретельного відбору наукових статей та публікації високоякісних наукових досліджень.

В електронному науковому журналі висвітлюються результати оригінальних наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів.

Журнал рекомендований науковцям, докторантам, аспірантам, науково-педагогічним та педагогічним працівникам, стейкхолдерам та всім, хто цікавиться останніми досягненнями з формування компетентностей обдарованої особистості в системі позашкільної та вищої освіти і відповідно формування компетентностей майбутніх висококваліфікованих фахівців різних галузей на основі досягнутих вітчизняних та світових результатів  освіти і  науки.

 

Засновник і видавець -  Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна.

Організатор і виконавець -  Навчально-науковий інститут розвитку освіти НАУ, м. Київ, Україна

 

Періодичність виходу – 1 раз на рік.

Мова видання: українська, англійська.