ВИБІР ЗАСОБУ ЗАПОБІГАННЯ ВТРАТАМ ПАЛИВ ВІД ВИПАРОВУВАННЯ

С.В. Бойченко, Л.М. Черняк

Анотація


 Розглянуто метод вибору оптимального засобу зменшення втрат палив від випаровування. Відмінність запропонованого методу від відомих полягає у використанні критерію, визначення якого основане на розрахунку собівартості зберігання палива в 1 м3 місткості резервуара.


Посилання


Бойченко С.В. Раціональне використання вуглевод- невих палив: Монографія. – К.: НАУ, 2001. – 216 с.

Іванов С.В., Бойченко С.В., Григоренко І.В. Технології запобігання природним втратам нафтових палив // Вопр. химии и хим. технологии. – 2001. – № 6. – С. 133–142.

Коршак А.А., Бусыгин Г.Н. Критерий выбора технических средств сокращения потерь нефтепродуктов от испарения // Транспорт и хранение нефтепродуктов. – 1993. – № 5. – С. 5–6.

Коршак А.А., Бусыгин Г.Н., Шаммазов А.М. Выбор средств сокращения потерь нефтепродуктов из резервуаров с учетом фактора времени их внедрения // Транспорт и хранение нефтепродуктов. – 1998. – № 10. – С. 6–8.

Коршак А.А. Современные средства сокращения потерь бензинов от испарения. – Уфа: ООО “ДизайнПолиграфСервис”, 2001. – 144 с.

Инструкция по определению экономичес-кой эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. – М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1978. – 81 с.

Шабанов П.П. Исследование вопросов методики определения годовых потерь нефтепродуктов от испарения для прогнозирования целесообразности модернизации эксплуатирующихся ре-зервуаров: Дис. ... канд. техн. наук: 05.15.07. – Днепропетровск: ДИСИ, 1973. – 172 с.

Бойченко С.В., Григоренко І.В. Розробка програмного забезпечення для оцінки та прогнозування втрат палив від випаровування внаслідок малих та великих “дихань” резер-вуарів // Методи та прилади контролю якості. – 2001. – № 8. – С. 96–99.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ