РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ МІЖ ПОВІТРЯНИМИ КОРАБЛЯМИ МАНЕВРУВАННЯМ КУРСОМ ПОЛЬОТУ

В. Харченко, Д. Васильєв

Анотація


Показано, що підвищення вимог до ефективності повітряного руху при спостережуваномузбільшенні інтенсивності польотів зумовлює необхідність розроблення нових оптимізацій-них методів та алгоритмів розв’язання конфліктних ситуацій між повітряними кораблями. Зроблено постановку задачі оптимального розв’язання конфліктних ситуацій при кооперати-вному керуванні повітряним рухом. Розроблено метод оптимального розв’язання конфлікт-них ситуацій маневруванням курсом польоту, який з використанням динамічного програму-вання забезпечує планування безконфліктної траєкторії польоту повітряного корабля з міні-мізацією її відстані. Виконано декомпозицію процесу розв’язання конфлікту на фази та ета-пи. Визначено множини станів, керувань і відповідні рекурентні рівняння для знаходженняоптимальної програми керування курсом польоту.  Проведено комп’ютерне моделюванняконфліктної ситуації та її розв’язання з використанням розробленого методу

Ключові слова


безпека польотів; кооперативне керування повітряним рухом; оптимізація; розв’язання конфліктних ситуацій

Посилання


Bicchi A. On Optimal Cooperative Conflict

Resolution for Air Traffic Management

Systems / A. Bicchi, L. Pallottino // IEEE

Transactions on Intelligent Transportation

Systems. – 2000. – Vol. 4, No 1. – P. 221–232.

Menon P.K. Optimal Strategies for Free

Flight Air Traffic Conflict Resolution /

P.K. Menon, G.D. Sweriduk, B. Sridhar //

Journal of Guidance, Control and Dynamics. –

– No 22(2). – P. 202–211.

Tomlin C.J. Conflict Resolution for

Air Traffic Management: A Study in

Multiagent Hybrid Systems / C.J. Tomlin,

G.J. Pappas, S.S. Sastry // IEEE Transactions on

Automatic Control. – 1998. – No 43(4). –

P. 509–521.

Васильєв Д.В. Оптимізація розв’язання

конфліктних ситуацій між повітряними ко-

раблями з використанням методу динамічно-

го програмування / Д.В.Васильєв // Пробле-

ми інформатизації та управління. – 2010. –

№ 2 (30). – С. 46–51.

Васильєв Д.В. Комп’ютерна програма

моделювання розв’язань конфліктних

ситуацій між повітряними кораблями /

Д.В. Васильєв // Проблеми навігації і управ-

ління рухом: тези доп. Всеукр. наук.-практ.

конф. студентів та молодих учених,

-24 листоп. 2010 р. – К.: Інноваційно-

видавничий центр «Холтех», 2010. –

С. 16.

Тарасов В.Г. Межсамолетная навигация /

В.Г. Тарасов. – М.: Машиностроение, 1980. –

с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ