Дискретний нечіткий фільтр параметрів польоту безпілотного літального апарата

Victor P. Bocharnikov, Ilya V. Bocharnikov

Анотація


 Синтезовано робастний дискретний фільтр для оцінки параметрів польотної інформації безпілотного літального апарата в умовах нестаціонарних, неадитивних збурень із невідомими параметрами. Фільтр реалізується на основі використання теорії нечіткої міри і нечітко-інтегрального числення. Для оцінки корисного сигналу фільтр використовує нечітке зображення оцінки сигналу на попередньому етапі сигналу, що вимірюється, та двовимірної фільтруючої функції. Проведено випробування працездатності та ефективності фільтра.


Ключові слова


нечітка міра; нечітка оцінка; нечіткий інтеграл; теорія робастного управління

Посилання


Anderson B. Optimal Control Theory / B. Anderson, W. Moore. – New York, 1972. –464 р.

Блохин Л.Н. Оптимальные системы стабилизации / Л.Н. Блохин. – К.: Техніка, 1982. – 144 с.

Бочарников В.П. Fuzzy-технология: Математические основы. Практика модели-рования в экономике / В.П. Бочарников. – С.Пб.: Наука, 2000. – 328 с.

Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта / под ред. Д.А. Поспелова. – М.: Наука, 1986. – 396 с.

Дюбуа Д. Теория возможностей. Приложения к представлению знаний в информатике / Д. Дюбуа, А. Прад: пер. с фр. – М.: Радио и связь, 1990. – 288 с.

Прикладные нечеткие системы / К. Асаи, Д. Ватада, С. Иваи и др.: пер с япон.; под ред. Т. Терано, К. Асаи, М. Сугено. – М.: Мир, 1993. – 386 с.

Touat M.A. Paramenric optimization of multivsriable robust control using genetic algorithm / M.A. Touat, I. Bocharnikov, L. Bodnar // Політ – 2009: Тези доп. IX Міжнар. наук. конф. студ. та молодих учених, 8-10 квітня 2009 р. – К., 2009. – С. 215.

Квакернаак Х. Линейные оптимальные системы управления / Х. Квакернаак, Р. Сиван. – М.: Мир, 1977. – 653 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ