Factors of ecological state forming for urbanized environment

Authors

  • О.І. Запорожець National Aviation University
  • Я.І. Мовчан National Aviation University
  • В.А. Гроза National Aviation University
  • В.І. Савченко National Aviation University
  • А.К. Соловейкіна National Aviation University
  • С.В. Карпенко National Aviation University
  • Ю.С. Шевченко National Aviation University

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-1472.45.1884

Keywords:

ecological state, factors of ecological state, system of parameters for urboenvironment, urbanized environment, urbosystem

Abstract

 Factors of ecological state for modern urbosystems and results of their impact on population and environment have been investigated.

Author Biographies

О.І. Запорожець, National Aviation University

д.т.н., проф.

Я.І. Мовчан, National Aviation University

д.б.н.

В.А. Гроза, National Aviation University

к.ф.-м.н., доц.  

В.І. Савченко, National Aviation University

к.т.н., с.н.с.

А.К. Соловейкіна, National Aviation University

с.н.с.

С.В. Карпенко, National Aviation University

н.с.

Ю.С. Шевченко, National Aviation University

асп.

References

Програма дій на ХХІ сттоліття. Матеріали Конференції ООН з питань довкілля й розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992). – Режим доступу: http://www.johannesburgsummit.org/

Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі Ураїни на 2000–2015 роки. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/

Основнi напрямки державної екологічної політики в галузі природокористування, забезпечення екологічної безпеки та охорони природи: Постанова Верховної Ради України від 5 березня 1998. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

Основні індикатори сталого розвитку для Києва: метод. посіб. / Г. Білявський, Ю. Дехтяренко, Д. Карабаєв та ін. – К.: Корвус, 2007. – 96 с.

Франчук Г. М. Урбоекологія / Г.М. Франчук, В.М. Ісаєнко. – К.: НАУ, 2003. – 136 с.

Экология города: учеб. / под общ. ред. Ф. В. Стольберга. – К.: Либра, 2000. – 383 с.

Екологія: підруч. / С.І. Дорогунцов, К.Ф. Коценко, М.А. Хвесик та ін. – К.: КНЕУ, 2005. – 371 с.

How to Cite

Запорожець, О., Мовчан, Я., Гроза, В., Савченко, В., Соловейкіна, А., Карпенко, С., & Шевченко, Ю. (2010). Factors of ecological state forming for urbanized environment. Proceedings of National Aviation University, 45(4), 94–99. https://doi.org/10.18372/2306-1472.45.1884

Issue

Section

ENVIRONMENT PROTECTION

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>