МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ ПРАВИЛЬНОГО РІШЕННЯ ДИСПЕТЧЕРОМ ПІД ЧАС ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

В.П. Харченко, І.М. Буцик, О.М. Алєксєєв

Анотація


 Розглянуто основні методи в системі «диспетчер – інформаційне середовище – екіпаж повітряного корабля», які визначають прийняття рішення диспетчером з керування повітряним рухом.


Ключові слова


аналіз; безпека польотів; обслуговування повітряного руху; прийняття рішення; ризик

Посилання


Алексеев О.Н. Рассмотрение причин авиационных происшествий, связанных с человеческим фактором в системе ОВД/ О.Н. Алексеев // Наукові праці академії. − Кіровоград, 2003. − Вип. 7, Ч. 1. – С. 203−207.

Борисов А.Н. Принятие решений на основе нечетких моделей: примеры использования / А.Н. Борисов, О.А. Крумберг, И.П. Федоров. – Рига: Знание, 1990. – 184 с.

Рева О.М. Проактивне управління ризиками за людським фактором у цивільній авіації /О.М. Рева, С.І. Осадчий, О.М. Медведенко, Ю.М. Фоменко // Залізничний транспорт України: наук.-практ. журн. − 2008. − №6. − С. 54−59.

Харченко В.П. Інтеграція засобів діагностики, прогнозування і управління рівнем безпеки польотів / А.Е. Луппо, О.М. Алєксєєв. − Вісник НАУ. − 2007, − №2 (32). − С. 43−49.

Kharchenko V.P. Some aspect automation safety flight system in civil aviation of Ukraine / V.P. Kharchenko, O.N. Alexeiev // Proc. of the third world Сong. “Aviation in the XXI – st century”. − 2008 – 31.22 – 31.25.

Блюмберг В.А. Какое решение лучше? Метод расстановки приоритетов / В.А. Блюмберг, В.Ф. Глущенко. − Л.: Лениздат, 1982. − 162 c.

Энциклопедия безопасности авиации / [Н.С. Кулик, В.П. Харченко, М.Г. Луцкий и др.]: под ред. Н. С. Ку-лика. – К.: Техніка, 2008. – 1000 с.

Харченко В.П. Некоторые аспекты установления системы менеджмента безопасности в гражданской авиации Украины / В.П. Харченко, А.Е. Луппо, О.Н. Алексеев // Проблеми інформатизації та управління: зб. наук. пр. − К,, 2007. − Вип. 1(19). − 148−153 с.

Борисов А.Н. Обработка нечеткой информации в системах принятия решений / А.Н. Борисов, А.В. Алексеев, Г.В. Меркурьев. – М.: Радио и связь, 1989. − 304 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ