КОРЕКЦІЯ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО СИГНАЛУ ЗА КУТОМ МІСЦЯ ПРОМЕНЯ ПОЛЯРИМЕТРИЧНОГО МЕТЕОРОЛОГІЧНОГО РАДІОЛОКАТОРА

Ю.А. Авер’янова, A.А. Аверьянов

Анотація


 Порівняно розрахунки за аналітичним виразом залежності коефіцієнта корекції радіолокаційного сигналу за кутом місця з відомими експериментальними даними. Показано розроблену структурну схему автоматичної корекції та видалення гравітаційної складової під час оцінювання інтенсивності турбулентності.


Посилання


Russchenberg, H.W.J., Groundbased remote sensing of precipitation using a multi-polarized FM-CW Doppler radar// Delft University Press, 1992. − 206 p.

Яновський Ф. Бортові метеорологічні радіолокато-ри: навч. посіб. − К.: НАУ, 2003. − 324 с.

Averyanova Yu. A. Use of DopplerPolarimetric parameters for wind phenomena localization// EuRAD 2004, Proc. of the 34th European microwave Conf., 11-15 October 2004, Amsterdam. The Netherlands.

Авер’янова Ю.А., Аверьянов А.А., Яновський Ф.Й. Оцінка інтенсивності атмосферної турбулентності за допомогою поляриметричного радіолокатора // Вісн. НАУ. − 2006. − № 2. −С. 38−40.

Averyanova Yu. The possibility to use polarimetric radar for atmospheric turbulence intensity estimate // Proc. of the NAU. − 2006. № 3 (29). − Р. 46−48.

Averyanova Yu., Averyanov A., Yanovsky F.J. Correction of Radar Signal on Elevation Angle when Reflecting from Turbulent Zone // Proc. SPIE. − 2007. − Iss. 12. − Р. 191−196.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ