ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РІДКИХ СПЛАВІВ СИСТЕМ Fe – Ni – O – Me – Si

Н.О. Шаркіна, І.В. Затовський, М.Р. Максимюк

Анотація


 В ізопериболічному калориметрі за 1870 К визначено парціальні та інтегральні ентальпії змішування рідких сплавів систем Fe – Ni – O – Me та Fe – Ni – O – Me – Si, де Me – IVb-, Vb-, VIb-метали. Основою сплаву правили інвари із вмістом кисню 0,06 – 0,12 %. Встановлено, що розплави систем Fe – Ni – O – IVb- (Vb-)-метал характеризуються сильною міжчастковою взаємодією. Додавання перших порцій IVb- (Vb-)-металів у залізонікелькисневі розплави супроводжується дуже великими екзотермічними ефектами (від – 400 до – 1000 кДж/моль), значно більшими ніж ті, що спостерігаються в подвійних розплавах Fe (Ni) – Me. Наступні порції IVb- (Vb-)-металів викликали менше виділення теплоти (у межах від – 100 до – 30 кДж/моль), що обумовлено зниженням вмісту розчиненого кисню. Парціальні ентальпії змішування молібдену та вольфраму у розплавах Fe – Ni – O близькі до тих, що спостерігаються в нікелі, а для хрому перевищують їх. Показано, що D`HSi в рідких сплавах Fe – Ni – O – Mo (– 450 кДж/моль) значно перевищують ті, що характерні для нікелю (– 50 кДж/моль). Це пояснено взаємодією кремнію із залишками розчиненого кисню у вихідних розплавах системи Fe – Ni – O – Mo.


Посилання


Судавцова В.С., Савченко В.С., Ющенко К.А. Термо-химические свойства двойных сплавов системы Ni – O в жидком состоянии //Изв. АН СССР. Неоргани-ческие материалы. –1990. – Т. 26, № 7. – С. 1775–1778.

Selected Values of the Thermodynamic Properties of Binary Alloys / K. Hultgen, P.D. Desai, F.T. Hawkins еt al. − ASM. New York, 1973. – 573 р.

Термодинамические свойства неорганических веществ / под ред. А.П. Зефірова. − М.: Атомиздат, 1985. – 460 с.

Janke D., Fischer W.A. Das Losungsverhalten des Sauerstoffs in Nickelbosischelzen // Arch.Eisenhuttenwes. –1975. – Т. 46, № 5. – S. 297–304.

Аверин А.А. Растворимость кислорода, азота и активность элементов-раскислителей в расплавах на основе железа, кобальта, никеля и хрома: автореф. дис. … канд. хим. наук. − М.: Ин-т металлургии им. Байкова, 1968. – 32 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ