АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИОКИСНЮВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОЛИВ І ПРИСАДОК

С.В. Бойченко, Є.В. Толстих

Анотація


 Систематизовано деякі існуючі методи дослідження антиокиснювальних  властивостей олив і присадок до них. На підставі виконаного  аналізу вивчених методів обґрунтовано найбільш ефективні, інформативні та точні.


Посилання


Ярмолюк Б., Береза Л., Короткова Н. Сучасні моторні оливи – проблеми, тенденції та перспективи // Переробка нафти та газу: доп. на IV наук.-техн. конф. “Поступ у нафтобазопереробній та нафтохімічній промисловості ”. – Л. – 2007. – С. 41.

Кламанн Д. Смазки и родственные продукты: пер. с англ. – М.: Химия, 1988. – С. 258–260.

Випер А.Б., Главати О.Л. Закономерности процесса каталитического окисления моторных масел с присадками // Нефтепереработка и нефтехимия. – 1999. – № 39. – С. 6–10.

Ярмолюк Б.М., Береза Л.І., Антонов В.М., Чернишов І.О. Оцінювання спрацьовування моторних олив // Нафтова і газова промисловість. – 2001. – № 1. – С. 59–60.

Братков А.А. Химмотология и научно-технический прогресс // Химия и технология топлив и масел. – 2004. – № 5. – С. 7–10.

Левин А.Я., Трофимова Г.Л., Иванова О.В., Будановская Г.А. Новые лабораторные методы оценки качес-тва моторных масел // Химия и технология топлив и масел. – 2006. – № 2. – С. 50–51.

Коженин А.В., Бауман В.Н, Ершова А.Н. Методика оценки склонности моторных масел к высокотемпе-ратурному окислению // Химия и технология топлив и масел. – 1983. – № 7. – С. 20–22.

Cecil R. Oxidаtion stability of oils // J. Inst. Petrol., 1973. – Vol. 59, N 569. – P. 201–210.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ