ВПЛИВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА ФАЗОВИЙ СКЛАД І МІКРОСТРУКТУРУ ЗРАЗКІВ СИСТЕМИ FE–MO–C

О.М. Заславський, Т.А. Веліканова

Анотація


 Зразки потрійної системи FeMoC були піддані термічному впливу за методом Пірані-Альтертума. Рентгенографічно та металографічно досліджено вплив термообробки на зміну фазового складу і мікроструктури зразків. Установлено, що термічний вплив не приводить до утворення π та χ фаз у субсолідусній частині діаграми стану системи FeMoC. Висунуто припущення, що утворення цих фаз у системі відбувається за механізмами, відмінними від твердофазних.


Посилання


Rivlin V. G. Critical Review of Constitution of Carbon-Iron-Molybdenum System // Int. Met. Rev., − 1985. − V.30, N3. − P. 109−124.

Andersson J.-O. A Thermodynamic Evaluation of the Fe−Mo−C System // Calphad. − 1988. − V.12, №1. − P. 9−23.

Ragavan V. The Fe−Mo−C System // J. Phase Equilibria. − 1994. − V.15, №4. − P. 425−427.

Даниленко В. М., Рубашевский А. А., Великанова Т. А. Компьютерное моделирование поверхности ликвидус диаграммы состояния системы Mo−Fe−C // Достижения в области физического материаловедения: Сб. науч. тр. − К.: ИПМ НАНУ, 1995. – С. 110−126.

Raynor G. V., Rivlin V. G Phase Equilibria in Iron Ternary Alloys. Critical Evaluation of Ternary Alloys of Iron and Molybdenum with Cobalt, Chromium, Manganese and Nickel // Int. Metals Rev. − 1984. − V.29, N5. − P. 329−375.

Inoue A., Arnberg L., Oguchi M. Preparation of Fe−Cr−Mo−C Amorphous Powders and Microstruc-ture and Mechanical Properties of their Hot−Pressed Products // Mat. Sci. Ing. − 1987. − V.95. − P. 101−114.

Era H. Kishitaki K., Otsubo F, Tanaka E. A13-Type Phase Revealed in Rapidly Solidified High-Carbon Iron Alloy // Met. Trans. − 1992.− V.22A. − P. 251−253.

Pirani M., Alterthum H. Uber eine Methode fur Schmelzpunktbestimmung an Hochsch-melzenden Metallen // Z. Elektrochem.−1923.−V.29.−N1/2.− S. 5−8.

Листовничий В. Е. Расчет излучательной способности цилиндрических полостей // Инж.-физ. журн. − 1964. − Т.7. − №11. − С. 32−35.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ