БАГАТОАЛЬТЕРНАТИВНА КЛАСИФІКАЦІЯ СИТУАЦІЙ ПОВІТРЯНОГО СТАНУ У ВИПАДКУ, КОЛИ ЩІЛЬНОСТІ РОЗПОДІЛУ ЙМОВІРНОСТІ ВІДОМІ НЕТОЧНО

І.В. Остроумов, О.Г. Кукуш, В.П. Харченко

Анотація


 Запропоновано методику розпізнавання  класу ситуацій і розрахунку ймовірності правильності вибору за формулою Баєса з урахуванням неточності задання щільності. Застосування такої методики сприяє підвищенню достовірності розпізнавання класу наявної повітряної ситуації, що допоможе на більш ранньому етапі уникнути можливої конфліктної ситуації.


Посилання


Безпека авіації: Монографія // В. П. Бабак, В. П. Харченко, В. О. Максимов та ін. – К.: Техні-ка, 2004. – 584 с.

Харченко В. П., Косенко Г. Г. Многоальтернатив-ный последовательный метод в задачах ситуаци-онного анализа воздушной обстановки // Моделирование радиоэлектронных систем и комплексов обеспечения полётов: Сб. науч. тр. – К.: КМУГА, 1996. – С. 3–10.

Остроумов И. В., Кукуш А. Г., Харченко В. П. Оценка вероятности правильного распознавания по правилу Байеса при неточно известной плотности распределения // Известия вузов. Радио-электроника. – 2007. № 6.

Закс Ш. Теория статистических выводов: Пер. с англ. Е. В. Чепурина. – М.: Мир, 1975. – 776 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ