МОДЕЛЮВАННЯ РАДІОЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ГІРСЬКИХ ЕКОСИСТЕМАХ, ХАРАКТЕРНИХ ДЛЯ УКРАЇНИ

В.П. Петрусенко, Ю.О. Кутлахмедов

Анотація


 Для аналізу та моделювання радіоекологічних процесів у гірських екосистемах, типових для території України, використано метод камерних моделей. На підставі літературних та експертних даних вибрано реальні значення  швидкостей обміну радіонуклідами між елементами гірського ландшафту. Також  використано результати, отримані під час моделювання схилових  екосистем, які були трансформовані  до умов гірського ландшафту, де швидкості перерозподілу радіонуклідів (Cs–137) значно більші. Екологічну безпеку гірського ландшафту, забрудненого радіонуклідами, оцінено через оцінку дозових навантажень на людей, що використовують типову гірську екосистему для отримання продукції та рекреації. Показано, що в гірській екосистемі відбувається швидке нагромадження дозових навантажень на людей, що може сягати від 6 до 17 % від початкового запасу в екосистемі. Найбільшу екологічну небезпеку становлять випадки, коли під початкове забруднення підпадають усі елементи  гірського ландшафту, а не тільки його вершина.


Посилання


Беляев С. Г. Радиоактивные выбросы в биосфере. – М: Атомиздат, 1991. – 237 с.

Георгієвський В. Б. Екологічні та дозові моделі при радіаційних аваріях. – К: Наук. думка, 1994. – 235 с.

Кутлахмедов Ю. О., Корогодін В. І. Основи радіоекології. – К.: Вища шк., 2003. – 319 с.

Петрусенко В. П. , Кутлахмедов Ю. О. Оцінка і прогноз розподілу радіонуклідів і дози в типовій екосистемі схилів для ландшафтів України // Вісн. НАУ. – 2006. – №2. – С. 134–136.

Чернов Б. О. Фізична географія України. –К.: Освіта, 2002. – 254 с.

Тищенко П. Г., Муніч Н. В. Фізична географія Укра-їни. – К.: Зодіак-Еко, 2005. – 256 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ