СТАБІЛІЗАЦІЯ ФЛЮОРИТОПОДІБНОЇ СТРУКТУРИ В ОКСИДНИХ ВАКУУМНИХ КОНДЕНСАТАХ

О.М. Заславський

Анотація


 Розглянуто вплив вмісту оксиду-стабілізатора, радіуса катіона М' та температури осадження на стабілізацію флюоритоподібних твердих розчинів у вакуумних конденсатах на основі оксидів цирконію та гафнію, отриманих методом лазерного випаровування. Визначено оптимальні параметри нанесення ізотропних термостабільних покриттів. Отримані результати пояснено з урахуванням особливостей протікання надшвидкої вакуумної конденсації. 


Посилання


El-Shanshoury I.A., Rudenko V.A., Ibrahim I.A. Polymorphic behavior of thin evaporated films of zirconium and hafnium oxides // J. Amer. Ceram. Soc. – 1970. – Vol. 53, N5. – P. 264–268.

Полежаев Ю.М. Низкотемпературные кубическая и тетрагональная формы двуокиси циркония // Жур. физ. химии. – 1967. – Т. 41, №11. – С. 2958–2959.

О механизме вакуумной конденсации при высокоскоростных методах испарения / Л.С. Палат- ник, Ю.А. Быковский, П.А. Панчеха и др. // Докл. АН СССР. – 1980. – Т. 254, №3. – С. 632–635.

Заславський А.М. Нанесення оксидних конденсатів заданої структури методом лазерного випаровування в вакуумі: Зб. наук. пр. – К.: Вид.-полігр. центр „Київ. ун-т”, 2003. – С.76–80.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ