ВТРАТИ ВУГЛЕВОДНІВ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕРОБКИ, ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ

Ю.А. Кальницька, С.В. Бойченко

Анотація


 Розглянуто запобігання втратам вуглеводневої сировини від випаровування в умовах спільного спаду і стану паливно-енергетичного комплексу України.

Посилання


Кобилянський Є., Василькевич І. Екологічно без-печні мастильні матеріали та їхній статус в Україні // Тези доп. на Міжнар. наук.-техн. конф. “ Мастильні матеріали”, Бердянськ, вер., 1997. – Бердянськ, 1997. – С. 25–26.

Степанов А.В. Экономические и экологические аспекты использования природного газа, нефти и углей // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 1994. – № 4. – С. 3 – 26.

Леффлер Уильям Л. Переработка нефти. – 2-е изд. / Пер. с англ. – М.: ЗАО “Олімп–Бизнес”, 2004. – 224 с.

Проблемы химмотологии на пороге третьего тысячелетия / А.А. Литвинов, А.Ф. Аксенов, А.Н. Ластовец и др. // Вестн. КМУГА. – 2000. – №3–4. – С. 196–201.

Белянський В.П., Бойченко С.В. Коригування «природних втрат» нафти і нафтопродуктів – щодо високоефективного та раціонального їх використання // Нафтова і газова промисловість. – 1997. – № 3. – С. 47–48.

Бойченко С.В. До питання про нормування природних втрат нафтопродуктів // Нафтова і газова промисловість. – 2001. – № 1. – С. 63–64.

Бойченко С.В. Раціональне використання вуглеводневих палив. – К.: НАУ, 2001. – 216 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ