АПАРАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ ПІД ЧАС АНАЛІЗУ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПОТОКІВ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

І.А. Жуков, В.О. Гуменюк

Анотація


 Обґрунтовано необхідність підвищення продуктивності обчислювальних засобів в процесі розв’язання ряду важливих завдань керування повітряним рухом. Проведено порівняльний аналіз різних типів комутаційного обладнання. Запропоновано спосіб відновлення функціональної повноти матричного суматора під час подання інформації нероздільними кодами.


Посилання


Унгурян С.Г., Маркович Е.Д., Волевач А.И. Анализ и моделирование систем управления воздушным движением. – М.: Транспорт, 1980. – 208 с.

Анодина Т.Г., Мокшанов В.И. Моделирование процессов в системе управления воздушным движением. – М.: Радио и связь, 1993. – 264 с.

Шпаковский Г.И. Организация параллельных ЭВМ и суперскалярных процессоров: Учеб. пособие. – Минск: БГУ, 1996. – 284 с.

Брюхович Е.И. О проблеме автоматического контроля в ЭВМ и контролеспособности позиционных счислений // УСиМ. – 1977. – №4. – С. 71–75.

Брюхович Е.И., Гуменюк В.А. Исследование достоверности результатов вычислений при представлении чисел в ЭВМ «M из N» кодом // Техническая диагностика электронных систем: Сб. науч. тр. – К.: Наук. думка, 1982. – 172 с.

Жуков І.А., Гуменюк В.О. Представлення двійкової інформації парафазним кодом у високопродуктивних паралельних обчислювальних системах // Вісн. НАУ. – 2005. –№1. – С. 13–18.

А.с. 873238 СССР, Сумматор в коде «M из N» / В.А. Гуменюк. – №1138; Опубл. в Б.И., 1981.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ