The method of the parallel structure construction for the searching of the alternative routes at the computer’s networks

Authors

  • І.А. Жуков Інститут інформатики НАУ
  • О.П. Мартинова Інститут інформатики НАУ

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-1472.19.967

Abstract

 The method of solutions of the problem of the single route and alternative routing were considered. Time estimation of the solution of the problem of alternative routing by the popular algorithms on the computer and on the parallel calculative structures was cited as an example. The analogue of the system of parallel structure construction of the searching of alternative routes in computer’s networks was proposed.

Author Biographies

І.А. Жуков, Інститут інформатики НАУ

д-р техн. наук

(1949) закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації. Доктор технічних наук, професор. Директор Інституту інформатики Національного авіаційного університету. Завідувач кафедри обчислювальної техніки Інституту інформатики Національного авіаційного університету. Напрям наукової діяльності – розробка та дослідження методів і засобів підвищення продуктивності паралельних обчислювальних структур і комп’ютерних мереж.

О.П. Мартинова, Інститут інформатики НАУ

(1979) закінчила Національний авіаційний університет. Аспірант кафедри обчислювальної техніки Інституту інформатики Національного авіаційного університету. Напрям наукової діяльності – дослідження та розробка паралельних структур, передача та обробка мультимедійної інформації в  комп’ютерних мережах.

References

Городиський В.Б., Жуков І.А., Кадніков В.Т. Інтегрована обчислювальна мережа системи «Сирена-2.3» – високі інформаційні технології в області телекомунікацій і мереж передачі даних // Вісн. НАУ. – 2002. – № 1. – С. 11–17.

Вишневский В.М. Теоретические основы про-ектирования компьютерных сетей. – М.: Техно-сфера, 2003. – 512 с.

Таненбаум Э. Компьютерные сети. – С.Пб.: Питер, 2002. – 848 с.

Костевич Л.С. Математическое программирова-ние: Информационные технологии оптимальных ре-шений. – Минск: Новое знание, 2003. – 424 с.

Васильев В.В., Баранов В.Л. Моделирование задач оптимизации и дифференциальных игр. – К.: Наук. думка, 1989. – 296 с.

А. с. 1837314 СССР, МКИ G 06 F 15/20. Устройство для решения задач на графах / А.Г. Додонов, В.П. Приймачук, А.В. Самков, В.А. Чадюк, А.М. Щетинин. – № 4844779/24; Заявлено 27.06.90; Опубл. 30.08.93. Бюл. № 32. – 10 с.

А. с. 1817102 СССР, МКИ G 06 F 15/20. Устрой-ство для определения кратчайшего пути на графе / Д.О. Дробахин, Ю.Е. Кудрявцев, А.Г. Шевчик. – 4787521/24; Заявлено 30.01.90; Опубл. 23.05.93. Бюл. № 19. – 6 с.

А. с. 1832310 СССР, МКИ G 06 F 15/419, 15/20. Устройство для решения задач на графах / С.В. Листровой, В.Я. Певнев, С.А. Ильин, М.Л. Ди- кий, Я.В. Боровик. – № 4786697/24; Заявлено 30.01.90; Опубл. 07.08.93. Бюл. № 29. – 8 с.

А. с. 1832309 СССР, МКИ G 06 F 15/419. Устройство для решения задач на графах / А.Ю. Лапин. – № 4781238/24; Заявлено 09.11.89; Опубл. 07.08.93. Бюл. № 29. – 4 с.

Баранов В.Л., Баранов Г.Л. Системоаналоговое и квазианалоговое моделирование // Элект-ронное моделирование. – 1994. – № 4. – С. 9 – 16.

Published

10-07-2012

How to Cite

Жуков, І., & Мартинова, О. (2012). The method of the parallel structure construction for the searching of the alternative routes at the computer’s networks. Proceedings of National Aviation University, 19(1), 14–17. https://doi.org/10.18372/2306-1472.19.967

Issue

Section

INFORMATION TECHNOLOGY