№ 33 (2016)

Зміст

Мовознавство. Перекладознавство

ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЯК ОСНОВА НОМІНАЦІЇ НАУКОВИХ ПОНЯТЬ PDF
Мирослава БАГАН 7-19
ПЕРЕКЛАДАЦЬКО-ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕОЛОГІЧНОГО ТЕКСТУ PDF
Наталія БІЛОУС 19-28
ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СПРИЙНЯТТІ ХАРКІВСЬКОЇ ШКОЛИ РОМАНТИКІВ (ПРАВОПИСНІ АСПЕКТИ) PDF
ОЛЬГА БЛИК 28-40
ДОСЯГНЕННЯ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА І ТЕОРІЇ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПРОДУКТИВНОЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ СПАДЩИНИ PDF
Артур ГУДМАНЯН 40-47
ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ДЕФОРМАЦІЇ У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ PDF
Галина ЄНЧЕВА, Єлизавета ФІРСОВА 47-58
МОВНА ОСОБИСТІСТЬ В ЕПІСТОЛЯРНОМУ ДИСКУРСІ: ТИПОЛОГІЯ ЛІНГВОІНДИВІДУАЦІЙ І ЛІНГВОІНДИВІДУАЛІЗАЦІЙ PDF
Анатолій ЗАГНІТКО 58-72
ІСТОРИКО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕРМІНІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УКЛАДАННЯ PDF
Ірина КАЗИМИРОВА 72-86
ПЕРИФРАЗ У СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ) PDF
Валентина КРАСАВІНА 86-96
ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДВИБОРЧОЇ АГІТАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ПОЛІТИЧНОЇ ЛІНГВІСТИКИ PDF
Ірина КРУТЬ 96-105
АПЕЛЯТИВНІ НАЗВИ РІВНИНИ В ГОВІРКАХ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ PDF
Світлана ЛИЧУК 106-119
МІЖТЕКСТОВА ВЗАЄМОДІЯ В ГАЗЕТНОМУ ТЕКСТІ PDF
Оксана НАЗАРЕНКО 120-130
МІКРОТОПОНІМІКОН ТРОСТЯНЕЧЧИНИ (с. Ободівка, с. Оляниця, с. М. Стратіївка Тростянецького р-ну Вінницької обл.) PDF
Ірина ОЛЕКСАНДРУК 130-138
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ УКРАЇНСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЇВ PDF
Марина ПАУК 138-151
ПОЄДНАННЯ СТРАТЕГІЙ ДОМЕСТИКАЦІЇ ТА ФОРЕНІЗАЦІЇ В АУДІОВІЗУАЛЬНОМУ ПЕРЕКЛАДІ PDF
Марина ПИЛИПЧУК 151-162
ІСТОРІЯ ТЕРМІНІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ДРУГОРЯДНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ PDF
Юлія ЧЕРНОБРОВ 162-174
ПОНЯТТЯ «АГЕНТИ ПЕРЕКЛАДУ» ЯК КОМПОНЕНТ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ PDF
Леонід ЧЕРНОВАТИЙ 174-186
ФОЛЬКЛОРИЗМИ ЯК МОВНО-ЕСТЕТИЧНІ ЗНАКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ В ІДІОСТИЛІ СИДОРА ВОРОБКЕВИЧА PDF
Наталія ШАТІЛОВА 187-197
ЛІНГВОКУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ «КРИНИЧАР») PDF
Марія ЯЦЬКІВ 198-207

Літетратурознавство. Фольклористика

ОНТОЛОГІЯ ЧИТАННЯ: РЕЦЕПЦІЯ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ ДИТИНСТВА PDF
Роксоляна КОХАН 208-217
ЗАБУТІ ПИСЬМЕННИКИ-НОВЕЛІСТИ «РОЗСТРІЛЯНОГО ВІДРОДЖЕННЯ» PDF
Світлана ЛЕНСЬКА 217-233
СЕБЕ-ШУКАННЯ ЧИ ШУКАННЯ-СЕБЕ В ХУДОЖНЬОМУ ПРОСТОРІ PDF
Лідія МАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА 233-244
СПРОСТУВАННЯ «БІЛОГО ПОГЛЯДУ» У ЛІТЕРАТУРНОМУ КАНОНІ КОРІННИХ НАРОДІВ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ PDF
Оксана ШОСТАК 244-258

Соціальні комунікації. Лінгвокультурологія

ПИТАННЯ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ СУСІДНІХ ДЕРЖАВ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
Тетяна ЧУХЛІБ, Людмила СКУРАТІВСЬКА 259-267


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована