СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ЛЕКСИКА ЯК СПЕЦИФІЧНА ЛЕКСИЧНА КАТЕГОРІЯ

Яна СНІСАРЕНКО

Анотація


У статті розглядаються основні проблеми вивчення походження поняття «суспільно-політична лексика». Проаналізовано відмінності між суспільно-політичною лексикою та суспільно-політичною термінологією.

Ключові слова


суспільно-політична лексика; суспільно-політична термінологія; лексична одиниця; лексична семантика

Посилання


Бацевич Ф.С. Очерки по функциональной лексикологии / Ф.С. Бацевич, Т.А. Космеда. - Львов : Свит, 1997. - 392 с.

Бельчиков Ю.А. О развитии русской лексики в советскую эпоху / Ю.А. Бельчиков // Русский язык в школе. - 1965. - № 4 -С. 13 - 15.

Бурячок А.А. Формування спільного фонду соціально-політичної лексики східнослов'янських мов / Бурячок А.А. - К. : Наукова думка, 1983. - 225 с.

Жданова Л.А. Общественно-политическая лексика : структура и динамика / дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Жданова Лариса Александровна. - М., 1996. - 224 с.

Капуш А.В. Еволюційні процеси в німецькій лексиці суспільно-політичного змісту (на матеріалі періодичних видань 80-х - 90-х років) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Капуш Алла Володимирівна. - К., 2000. - 194 с.

Карцевский С. И. Из лингвистического наследия / Карцевский С. И. - М. : Языки русской культуры, 2000. - 344 с.

Коготкова Т.С. Из истории формирования общественно-политической терминологии (по материалам последних десятилетий XIX в.) / Т.С. Коготкова // Исследования по русской терминологии. - М. : Наука, 1971. - С. 204 - 215.

Крючкова Т.Б. Особенности формирования и развития общественно-политической лексики и терминологии / Т.Б. Крючкова. - М : Наука, 1988. - 151 с.

Лейчик В.М. Люди и слова / В.М. Лейчик. - М. : Наука,

- 177 с.

Ли Ионг Хи. Отражение общественно-политических изменений в лексике русского и корейского языков : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук. : спец. 10.02.01 «Русский язик» / Ли Ионг Хи. - М., 2003. - 18 с.

Маник С.А. Общественно-политическая лексика (оценочный аспект) в словарях различных типов : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Маник Светлана Андреевна. - Иваново, 2001. - 229 с.

Протченко И.Ф. Лексика и словообразование русского языка советской эпохи / И.Ф. Протченко. - М. : Наука, 1975. -

с.

Холявко І.В. Суспільно-політична лексика у пресі 90-х років ХХ ст. (семантико-функціональний аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / І.В. Холявко. - Кіровоград, 2004. - 20 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована