ХУДОЖНІЙ ПРОСТІР В ІНТИМНІЙ ЛІРИЦІ ЛІНИ КОСТЕНКО

Ганна ГОЛЕНІЩЕВА

Анотація


В статті проаналізовано категорію простору в інтимній ліриці Ліни Костенко, окреслено основні характеристики художнього простору поетеси.

Ключові слова


простір; трансформація; динаміка

Посилання


Костенко, Л.В. / Ліна Костенко; упоряд. та передм. О. Пахльовської; післямова Д. Дроздовського; худож. С. Якутович. -К.:Либідь, 2011. - 336 с.: іл.

Костенко Л. Триста поезій. Вибрані вірші. - К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. - 416 с.

Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1988. -352 с.

Лотман Ю.М. Избранные статьи. В 3-х т. - Таллинн: Александра, 1992. - Т. 1. Статьи по семиотике и типологии культуры. - 376 с.

Маслова В. Поэт и культура: Концептосфера Марины Цветаевой. - М.: «Флинта»: «Наука», 2004. - 256 с.

Тлумачний словник української мови/ За ред. B.С.Калашника. - Х.: Прапор, 2003. - 992 с.

Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное - М.: Прогресс -Культура, 1995. - 624с.

Хайдеггер М. Искусство и пространство// Самосознание европейской культуры ХХ века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. - М.: Политиздат, 1991. - C.95-99.

Юріна Ю. Мовний образ простору в поезіях Олени Теліги// Вісник Луг. держ. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка: Філологічні науки. - 2002 - № 4. - С. 67-72.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована