ТИПОЛОГІЯ ПАРАДОКСАЛЬНОГО: КЛАСИФІКАЦІЯ ПАРАДОКСІВ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Грина ЗОРНИЦЬКА

Анотація


Розглянуто проблему парадоксу у художній літературі і окреслено поняття «художнього парадоксу», наведено основні типологічні особливості художнього парадоксу на різних рівнях його функціонування у художньому тексті та історико-культурному контексті.

Ключові слова


художній парадокс; парадоксальність; фігура думки; антитезний парадокс; оксюморонний парадокс; перифразний парадокс; каламбурний парадокс; металептичний парадокс; комунікативний парадокс; стилістичний парадокс; герменевтичний парадокс; культурологічний па

Посилання


Ивин А.А. Логика. Учебник для гуманитарніх факультетов / А.А. Ивин. - Москва: Фаир- Пресс, 2002 Режим доступа: http://www.gumer.infb/bibliotek_Buks/Culture/Ivin/_Index.php

Большая Советская Энциклопедия. Парадокс. Режим доступа: http://bse.sci-lib.com/article086820.html

Ємець О.В. Стилістичні засоби створення парадоксу в гумористичних текстах / О.В. Ємець // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - №51. - Житомир: Вид. центр Житомирськ. держ. ун-ту, 2010. - С. 35 - 38.

Яшина Е.Н. Виды парадокса в художественном тексте / Е.Н. Яшина // Вестник Тамбовского университета. - 2007. - №8. -с.280 - 288

Новикова М.Л. Остранение как основа образной языковой семантики и структуры художественного текста: монография / Л.М. Новикова. - М.: Изд-во РУДН, 2005. - 307с.

Ємець О.В. Особливості сюжетного парадоксу у

прозовому тексті / О.В. Ємець. // Вісник Житомирського

державного університету імені Івана Франка. - №56. - Житомир: Вид. центр Житомирськ. держ. ун-ту, 2011. - С. 74 - 76.

Буслинський В. Герменевтика як ідейне джерело

філософського постмодерну. / В. Буслинський // Історія. Філософія. Релігієзнавство - Видавництво: «Антросвіт», Київ. - 2009, №1 - 88с. - С. 59

Шмид В. Заметки о парадоксе / В. Шмид // Парадоксы

русской литературы: Сб. статей под ред. В. Марковича, В. Шмида. - СПб.: ИНАПРЕСС, 2001,- с. 9-16

Женетт Жерар. Фигуры. / Ж. Женетт. В 2-х томах. Том 1 -2. — М.: Изд.-во им. Сабашниковых, 1998.— 944 с. - С. 244

Beckett S. Waiting for Godot. Tragicomedy in Two Acts / S. Beckett. The Complete Dramatic Works. London, Boston: Faber and Faber, 1990.476 p.

Beckett S. The Endgame. A Play In One Act / S. Beckett. The Complete Dramatic Works. London, Boston: Faber and Faber, 1990. - 476 p.

Ionesco E. Notes et contre Notes. / E. Ionesco. Ed. Gallimard, Coll. "Folio/Essais", 1966, - p. 371. - P. 248 - 249

Грайс Г.П. Логика и речевое общение / Г.П. Грайс // Новое в зарубежной лингвистике. - М.: Прогресс. - 1985. - Вып. 16. Лингвистическая прагматика. - С. 217 - 237


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована